Jäänmurtaja Tarmo (SMM2892:1) kuuluu Suomen merimuseon kokoelmiin. Kuva: Topi Leikas/Museovirasto.

Suomen merimuseon kokoelmat

Suomen merenkulun ja merellisen toiminnan historiaa ja nykypäivää.

Merimuseon kokoelmat muodostuvat esine-, vene-, asiakirja- ja kuvakokoelmista, jotka tarjoavat monipuolisen näköalan Suomen merelliseen historiaan ja nykypäivään.

Esinekokoelmiin kuuluu yli 16 000 esinettä ja kuvakokoelmaan 37 000 valokuvaa. Asiakirjakokoelma sisältää 150 hyllymetriä asiakirja-aineistoa sekä 8 000 karttaa ja piirustusta, lähinnä laiva- ja venepiirustuksia. Kuvakokoelmaa hoitaa ja sen asiakaspalvelusta vastaa Museoviraston Kuvakokoelmat, avaa tästä.

Merimuseon kokoelmissa on kolme pääkokonaisuutta: meriarkeologinen aineisto, valtion siviilimerenkulkuhallinnon toimintoihin liittyvä aineisto ja kauppamerenkulkuun liittyvä aineisto. Lisäksi Merimuseo tallentaa muun muassa veneisiin ja veneilyyn sekä laivan- ja veneenrakennukseen liittyviä aineistoja. Tallennusohjelman ulkopuolelle jäävät merikalastus sekä sisävesiliikenne. Laivastohistorian valtakunnallisesta tallentamisesta vastaa merikeskus Forum Marinum.

Esine-, asiakirja- ja kuvakokoelmien kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoituksin. Meriarkeologinen esineistö otetaan kokoelmiin Museoviraston omien tai muiden luvan saaneiden toimijoiden kenttätöiden kautta.

Merimuseossa on käsikirjasto, jonka asiakaspalvelu toimii Monitoimitila Ruumassa, avaa tästä.

Lisätietoja:

Timo-Tapani Kunttu, puh. 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi