Jäänmurtaja Tarmo (SMM2892:1) kuuluu Suomen merimuseon kokoelmiin. Kuva: Topi Leikas/Museovirasto.

Suomen merimuseon kokoelmat

Suomen merenkulun ja merellisen toiminnan historiaa ja nykypäivää.

Merimuseon kokoelmat muodostuvat esine-, vene-, asiakirja- ja kuvakokoelmista, jotka tarjoavat monipuolisen näköalan Suomen merelliseen historiaan ja nykypäivään.

Esinekokoelmiin kuuluu yli 16 000 esinettä ja kuvakokoelmaan 37 000 valokuvaa. Asiakirjakokoelma sisältää 150 hyllymetriä asiakirja-aineistoa sekä 8 000 karttaa ja piirustusta, lähinnä laiva- ja venepiirustuksia. Kuvakokoelmaa hoitaa ja sen asiakaspalvelusta vastaa Museoviraston Kuvakokoelmat, avaa tästä.

Merimuseon kokoelmissa on kolme pääkokonaisuutta: meriarkeologinen aineisto, valtion siviilimerenkulkuhallinnon toimintoihin liittyvä aineisto ja kauppamerenkulkuun liittyvä aineisto. Lisäksi Merimuseo tallentaa muun muassa veneisiin ja veneilyyn sekä laivan- ja veneenrakennukseen liittyviä aineistoja. Tallennusohjelman ulkopuolelle jäävät merikalastus sekä sisävesiliikenne. Laivastohistorian valtakunnallisesta tallentamisesta vastaa merikeskus Forum Marinum.

Esine-, asiakirja- ja kuvakokoelmien kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoituksin. Meriarkeologinen esineistö otetaan kokoelmiin Museoviraston omien tai muiden luvan saaneiden toimijoiden kenttätöiden kautta.

Merimuseossa on käsikirjasto, jonka asiakaspalvelu toimii Monitoimitila Ruumassa, avaa tästä.

Lahjoitukset ja ilmoitukset


Lisätietoja:

Timo-Tapani Kunttu, puh. 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi