Kaikki esineet suojataan pölyltä ja varustetaan viivakoodilla. Kuva: Ilari Järvinen/Museovirasto.

Tutkimus- ja säilytyspalvelut

SUOMEN KANSALLISMUSEON KOKOELMAPALVELUT KIINNI 1.1.2023 ALKAEN

Suomen kansallismuseon ja Museoviraston laajojen kokoelmamuuttojen sekä rakennustöiden vuoksi Suomen kansallismuseon kokoelmiin kohdistuvat tutkimuskäynnit eivät ole mahdollisia 1.1.2023 - 31.12.2024. Kokoelmien siirrot työllistävät museon kokoelmahenkilökuntaa poikkeuksellisen paljon ja rajoittavat kokoelmien käyttöä. Jo sovitut käynnit ja meneillään olevat tutkimusprojektit hoidetaan sovitusti.

________________________________

Tutkimuspalvelut, ks. edellä

Suomen kansallismuseon kokoelmat, esineluettelot ja erikoiskortistot, esineisiin liittyvä valokuva-aineisto ja käsikirjasto ovat tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käytettävissä. Aineistojen tutkiminen edellyttää yleensä tutkimus- ja/tai kuvauslupaa.

Tutkijamme opastavat kokoelmia ja niiden tutkimista koskevissa asioissa. Esineiden esille ottamiseen, käsittelyyn, siirtämiseen ja säilyttämiseen on varattava riittävästi aikaa, eikä laajojen esinemäärien esille ottaminen ole aina mahdollista.

Osa kokoelmista on avattu yleisölle Finna-palvelussa, jota täydennetään jatkuvasti.

Esihistoriallisista kokoelmista, kuvakokoelmista ja kirjastosta vastaa Museoviraston Arkisto- ja tietopavelut

Suomen merimuseon asiakirjakokoelmien aineistoja voi tilata tutkittavaksi Tietokeskus Vellamon tutkijanhuoneeseen.

Säilytyspalvelut

Tarjoamme kokoelmien säilytyspalveluja Vantaan Hakkilassa sijaitsevassa Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa on 9 000 m2 olosuhdehallittua säilytystilaa.

Säilytyspalveluista lisätietoja antavat

  • Heidi Rajala, puh. 0295 33 6502, heidi.rajala@kansallismuseo.fi
  • Marja Pelanne, puh. 0295 33 6343, marja.pelanne@kansallismuseo.fi

Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus
Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa