Romanipukukulttuuri nykydokumentoinnin kohteena

Kokoelmat, Museot

Suomen kansallismuseo dokumentoi suomalaista romanipukukulttuuria ja romanipuvun hameen valmistajan työtä yhdessä romaniyhteisön kanssa Noormarkussa. Dokumentointi tehtiin valokuvaamalla ja videoimalla. Yhteistyö jatkuu keväällä pukukorujen dokumentoinnilla.

Romanit ovat merkittävä vähemmistö Suomessa ja heidän pukukulttuurinsa on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen. Suomen kansallismuseon tavoitteena on tuoda esiin romanien elävää kulttuuriperintöä ja laajentaa museon kokoelmassa olevaa noin 200 esineen kokonaisuutta. Romanipukudokumentoinnilla jatkettiin romaniyhteisön kanssa tehtävää yhteistyötä, joka alkoi romanikulttuurin päivästä, eli Kansallismuseossa 12.4.2019 järjestetystä Amengo museum! – Meidän museo -tapahtumasta.

Dokumentoinnin kohteena oli laajemmin romanikulttuuri pukeutumiskulttuurin osalta sekä naisen romanipuvun valmistus ja käyttäminen merkityksineen. Museo tallensi myös romanipuvun hameen valmistajan työtä ja sen muutosta viime vuosikymmeninä sekä valmistajan vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa. Dokumentointi tehtiin yhdessä romanien elävän kulttuuriperinnön asiantuntijoiden eli romaniyhteisöä edustavien naisten kanssa.

Kansallismuseon kokoelmissa oleva romanikulttuuriin liittyvä aineisto täydentyi, syventyi ja monipuolistui dokumentoinnin myötä. Samalla lisättiin ymmärrystä kulttuurin monimuotoisuudesta kokoelmatyöllä. Yhteistyötä jatketaan keväällä 2020 dokumentoimalla romanikorujen valmistamista Helsingissä.

Kuva: Soile Tirilä/Museovirasto