VA492
Klikkaa kuvaa ja katso esineen tiedot

Lapio

Lapio on ollut käytössä suolla ja turvetöissä Konnunsuon keskusvankilassa. Reiälliset lapiot kehitettiin suovankiloissa, joissa ympäröiviä soita muokattiin asuinalueiksi ja viljelysmaiksi. Lapio on valmistettu Rahkolan teostehtaassa todennäköisesti 1930- tai 1940-luvulla. Konnunsuon vankila perustettiin vuonna 1918 vankisiirtolaksi. Vankilatoiminta päättyi Konnunsuolla vuonna 2011.

Eri puolelle Suomea perustettiin vankisiirtoloita työtoiminnan monipuolistamiseksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Taustalla olivat sisällissodan jälkeen kasvaneet vankimäärät sekä pyrkimys uudistaa vankiloiden työtoimintaa vaarantamatta suomalaista yritystoimintaa. Vankisiirtoloissa työskenneltiin aluksi erityisesti maataloustöiden parissa, mutta yhteiskunnan muuttuessa työtoiminta teollistui 1970-luvulla. Vangit työskentelivät tehtaissa, sahoilla ja korjaamoilla sekä rakennus- ja kunnostustöissä eri puolilla Suomea.

VA492 1
VA492 2
VA492 3