Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurisen kestävyyden edistäminen on toimintamme keskeinen tarkoitus. Lisäksi noudatamme omalta osaltamme sosiaalista, ekologista ja taloudellista vastuullisuutta, ja edellytämme sitä myös kumppaneiltamme. Nämä periaatteet heijastuvat kokoelmatyössämme, museokohteidemme palveluissa ja ohjelmistossamme.

Meille Kansallismuseossa kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuurin monimuotoisuuden säilymistä itseisarvona, mahdollisuutta vuoropuheluun erilaisten kulttuurien välillä sekä sellaisten kulttuuristen toimintatapojen vahvistumista, jotka edistävät ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä niin paikallisesti kuin globaalisti.

Avarramme kuvaa sekä suomalaisuudesta että sen globaalista toimintaympäristöstä. Eri kulttuureja ja näkökulmia edustavat näyttelyt ja tapahtumat ovat tärkeitä Suomea käsittelevien teemojen rinnalla. Olemme kansallismuseo myös täällä asuville muunmaalaisille.

Keräämme ja tutkimme kulttuuriperintöä yhdessä niiden ihmisten ja yhteisöjen kanssa, jotka kulttuuriperintöä luovat ja käyttävät. Tuotamme palveluita, jotka ovat tiedollisesti ja fyysisesti saavutettavia ja tuovat lisäarvoa erilaisille yleisöille.

Samalla kun käsityksemme kansallisesta kulttuurista muuttuu ja laajenee, vaalimme sitä, mikä on osoittautunut hyväksi. Demokratian, tasavertaisuuden ja oikeusvaltion periaatteet kuuluvat arvokkaimpaan perintöömme. Tahto ja edellytykset pyrkiä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään elämään ovat yhteistä kansallista voimavaraamme ja osa meidän aikamme Suomi-kuvaa.