6 4 Aaa Atlas Puutarha Hero

Kansallismuseon uudisosan hanke etenee

Kansallismuseo uudistaa voimakkaasti toimintatapojaan, näyttelyohjelmaansa ja laajentaa palvelutarjontaansa. Samaan aikaan Kansallismuseon kävijämäärät kasvavat. Vuonna 1916 valmistunut, kansainvälisestikin aikansa merkittäviin museorakennuksiin kuuluva rakennus on koettu jo alkuvuosistaan lähtien pieneksi.

Historiallisen rakennuksen, uudiosan sekä pihapuiston muodostama kokonaisuus tulee mahdollistamaan monipuolisen, kansainvälisen tason näyttely- ja tapahtumatoiminnan, kulttuuriperinnön avaamisen uusilla tavoilla ja uusille yleisölle, sekä osaltaan rakentaa houkuttelevaa kaupunkikuvaa. Uudisrakennus halutaan rakennuttaa pääosin maan alle museon kookkaalle tontille.

Rakentamisen aikana Kansallismuseo pysyy avoinna yleisölle. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, lisärakennus valmistuu noin vuonna 2025.

Uusi Kansallinen -arkkitehtuurikilpailu

Vuoden 2019 aikana käytiin arkkitehtuurikilpailu, jolla etsittiin lisärakennusta historiallisen Kansallismuseo-rakennuksen viereen Helsingissä. Kaksivaiheiseen, anonyymisti käytyyn Uusi Kansallinen -arkkitehtuurikilpailuun tuli määräaikaan mennessä liki 180 ehdotusta. Voittajan ja palkintosijoille sijoittuvat ehdotukset valitsi kilpailulautakunta. Voittajaksi valittiin itsenäisyypäivän alla JKMM Arkkitehtien Atlas. Katso Atlas-ehdotus ja kilpailun tulokset.

JKMM Arkkitehtien Atlas

JKMM Arkkitehdit Oy on vastannut Suomessa lukuisten uusien kulttuurin, tieteen ja taiteen talojen suunnittelusta, mukaan lukien helsinkiläisille tutut Amos Rex, Tiedekulma, Tanssin talo. Noin 4900 neliötä käsittävän laajennusosan suunnitteluun työryhmä lähti jalostamalla nykyisen museorakennuksen suunnitelleiden arkkitehtien Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen historiallisia viittauksia sisältävää ja rakentamisen käsityöläistä tapaa korostavaa arkkitehtuuria tämän päivän taidemuodon ilmaisukeinoilla toteutettavaksi.

”Ehdotuksemme käsittelee arkkitehtuurillemme olennaisia teemoja, joita ovat inhimillisyys ja paikan luonne sekä näiden luoma yhteishenki. Kansallismuseo kuuluu kaikille. Se sisältää yhteisen hyvän ainekset jokaiselle Suomessa. Siksi halusimme luoda kansallismuseolle laajennuksen, jonka arkkitehtuuri on toisaalta kaikille vierailijoille helposti ymmärrettävissä, mutta joka samalla herättää rikkaita tulkintoja”, pääsuunnittelija ja JKMM Arkkitehtien perustajaosakkaisiin kuuluva Samuli Miettinen kertoo.

Suomen kansallismuseon ylijohtaja, kilpailulautakunnan jäsen Elina Anttila kuvailee Uusi Kansallinen -arkkitehtuurikilpailun voittajatyötä:

”Uudisrakennus toimii symbolina oman aikamme käsitykselle kansallisista arvoista ja kulttuurista. JKMM:n kaunis teos tuo vahvalla otteella esiin kulttuurin uudistumisen ja muutosvoiman, ja alleviivaa samalla nykyisen rakennuksen ainutlaatuista arkkitehtuuria. Tilojen rakenne vastaa myös käytännön tasolla museon laajentuvan toiminnan tarpeita.”

Hanke etenee

Voittanut suunnitteluryhmä lähtee yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Kansallismuseon kanssa kehittämään kilpailuehdotuksesta toteuttamiskelpoiset luonnossuunnitelmat. Senaatti vastaa kehitysprojektin organisoinnista ja vetämisestä. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös toteuttamisesta, mikä edellyttää OKM:n ja Museoviraston sitoutumista vuokrakuluihin valtion vuokrajärjestelmän mukaisesti. Lisärakennuksen rakennuttamisesta vastaa Senaatti-kiinteistöt, jonka hallintaan kulttuurihistoriallisesti arvokas Kansallismuseo kuuluu.