Suomen merimuseon tuki ry

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Suomen merimuseon tuki ry:n hallitus vuonna 2024

Puheenjohtaja

Pentti Kujala
Aalto-yliopisto, professori

Jäsenet

Tom Hanén
Rajavartiolaitos, lippueamiraali

Pertti Helaniemi

EVLI Awards Management, toimitusjohtaja / Suomen meripelastusseura

Raimo Kurki

Varatuomari

Antti Luostarinen

Konepäällystöliitto, ylikonemestari

Kimmo Naski

HaminaKotka Satama, toimitusjohtaja

Mikko Niini

Meriliitto, puheenjohtaja

Tapani Salmenhaara

Merikapteeni

Toni Vanhala

Kotkan kaupunki, kehitysjohtaja

Maj Malmelin
, varajäsen
Suomen Varustamot, viestintäpäällikkö

Vesa Penttilä
, varajäsen
Merikapteeni

Kaarle Wikström
, varajäsen
Puolustusvoimat, kommodori

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen.


Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta

Yhdistyksen sihteeri Erik Tirkkonen
Osoite: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi
Puhelin: 0295 33 6494