Suomen merimuseon tuki ry

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Suomen merimuseon tuki ry:n hallitus vuonna 2021

Puheenjohtaja

Pentti Kujala
Aalto-yliopisto, professori

Jäsenet

Tom Hanén
Suomenlahden merivartiosto, kommodori

Jari Immonen
Steveco Oy, toimitusjohtaja

Raimo Kurki
Varatuomari

Antti Luostarinen
Ylikonemestari

Kimmo Naski
HaminaKotka Satama, toimitusjohtaja

Vesa Penttilä
Neste Oyj, maajohtaja

Tapani Salmenhaara
XamK, yliopettaja

Pertti Helaniemi, varajäsen
EVLI Awards Management, toimitusjohtaja / Suomen meripelastusseura

Terhi Lindholm, varajäsen
Kotkan kaupunki, kehitysjohtaja

Mikko Niini, varajäsen
Meriliitto, puheenjohtaja

Yhdistyksen sihteerinä toimii intendentti Pia Paukku ja rahastonhoitajana amanuenssi Erik Tirkkonen.


Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta

Yhdistyksen sihteeri Pia Paukku
Osoite: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi
Puhelin: 0295 33 6480
Verkkosivusto