Suomen merimuseon tuki ry

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Suomen merimuseon tuki ry:n hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja

Pentti Kujala
Aalto-yliopisto, professori

Jäsenet

Tom Hanén
Rajavartiolaitos, lippueamiraali

Jari Immonen
Steveco Oy, toimitusjohtaja

Raimo Kurki
Varatuomari

Antti Luostarinen
Konepäällystöliitto, II varapuheenjohtaja; ylikonemestari

Kimmo Naski
HaminaKotka Satama, toimitusjohtaja

Vesa Penttilä
Merikapteeni

Tapani Salmenhaara
XamK, yliopettaja

Pertti Helaniemi, varajäsen
EVLI Awards Management, toimitusjohtaja / Suomen meripelastusseura

Terhi Lindholm, varajäsen
Pyhtään kunta, kunnanjohtaja

Mikko Niini, varajäsen
Meriliitto, puheenjohtaja

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen.


Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta

Yhdistyksen sihteeri Erik Tirkkonen
Osoite: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi
Puhelin: 0295 33 6494