Suomen merimuseon tuki ry

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Suomen merimuseon tuki ry:n hallitus vuonna 2017:
professori Pentti Kujala (Aalto-yliopisto), puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja Asser Ahleskog (Steveco/Kotka-Seura)
kommodori Tom Hanén (Suomenlahden merivartiosto)
toimitusjohtaja Henri Kuitunen (Steveco Oy)
varatuomari Raimo Kurki
kehitysjohtaja Terhi Lindholm (Kotkan kaupunki)
toimitusjohtaja Kimmo Naski (HaminaKotka Satama Oy)
General Manager Vesa Penttilä (Neste Oyj)
yliopettaja Tapani Salmenhaara (KyamK)
insinööri Jorma Salopelto, varajäsen
yrittäjä Sirpa Kantola-Pakkanen (Cadre Oy), varajäsen
puheenjohtaja Mikko Niini (Meriliitto), varajäsen
Yhdistyksen sihteerinä toimii intendentti Pia Paukku ja rahastonhoitajana amanuenssi Erik Tirkkonen.

Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta:
Yhdistyksen sihteeri Pia Paukku
Osoite: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi
Puhelin: 0295 33 6480