Senioritalo Loppukirin Iltahuuto Laulutapahtuma 19 3 2020 Hannu Hakkinen Museovirasto

Suomen kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat dokumentoivat koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa

Kokoelmat

Koronaviruskriisi on historiallinen käännekohta, joiden dokumentointi kuuluu Suomen kansallismuseon ja Museoviraston tehtäviin. Mitä poikkeustila ja epidemia merkitsevät Suomessa ja suomalaisille?

Koronaviruspandemia vaikuttaa laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat tallentavat Suomen valtiollista toimintaa sekä valtakunnallisesti merkittäviä käännekohtia ja kulttuurisia ilmiöitä osana jatkuvaa toimintaansa.

”Ajankohtaisia tapahtumia dokumentoidaan jo niiden käynnissä ollessa. Myös poikkeusajoista tulee jäädä valikoituja aineistoja museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden kokoelmiin”, sanoo amanuenssi Maria Ollila Suomen kansallismuseosta.

Koronaviruksen yhteiskunnallista vaikutusta tullaan tallentamaan myös poikkeustilan päätyttyä, mutta on tärkeää dokumentoida kriisin eri vaiheita. Käänteentekevien poikkeustilanteiden dokumentointia on tehty Suomessa jo yli sadan vuoden ajan, esimerkiksi sisällissodan aikana.

Koko maa poikkeustilassa – myös dokumentointia tehdään valtakunnallisesti

Koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa ja toimintaa dokumentoidaan muun muassa valokuvaamalla, videokuvaamalla, esinekeruilla ja tekemällä haastatteluja. Suunnitelmat tarkentuvat sitä mukaa, kun tilanne kehittyy ja muuttuu. Koronavirustilannetta dokumentoitaessa erityisen tärkeää on henkilöturvallisuus, ja toiminnassa huomioidaan kaikki yleiset turvallisuusohjeet.

Tähän mennessä on dokumentoitu Suomen rajojen sulkemisen vaikutusta matkustajaliikenteeseen Länsisatamassa sekä muutoksia asukkaiden ja yritysten arkisessa toiminnassa pääkaupunkiseudulla. Poikkeustila koskettaa koko Suomea, joten valtakunnallisen näkökulman huomioiminen on tärkeää. Dokumentointia jatketaan lähiviikkoina yhteistyössä ja vuoropuhelussa muiden suomalaisten museoiden kanssa, ja parhaillaan suunnitellaan myös kansalaisia osallistavia dokumentoinnin keinoja. Dokumentoinnin tulokset tallennetaan osaksi kansalliskokoelmia aineistoksi tutkimustoimintaan sekä talteen yhteiseen muistiin.

Nykydokumentointi on vaihtelevilla menetelmillä ja laajuudella tehtävää kokoelmatyötä, jossa yhteiskunnalliset tapahtumat, käännekohdat ja ilmiöt tallennetaan jo niiden ollessa käynnissä. Suomen kansallismuseo on dokumentoinut viime aikoina esimerkiksi ilmastoaktivismia, muovikriisiä ja romanien pukukulttuuria.

Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja.

Kuva: Senioritalo Loppukirin Iltahuuto-parvekelaulutapahtuma 19.3.2020, kuvaaja Hannu Häkkinen / Museovirasto