Valokuvien luokitus

Merimuseon kuvakokoelmat on luokiteltu kategorioihin seuraavan puurakenteen mukaan.

 • Purjelaivat
  • Vanhat purjelaivat
  • Raakatakilaiset
  • Kuunarit, kaljaasit
  • Prikit
 • Höyrylaivat
  • Siipiratashöyryt
  • Sisävesi- ja rannikkohöyryt, höyryveneet
  • Tervahöyryt
  • Meriliikenne
   • Kuivarahtialukset
   • Säiliöalukset
   • Matkustaja-alukset
 • Moottorialukset
 • Kuivarahtialukset
 • Säiliöalukset
 • Matkustaja-alukset
 • Hinaajat
 • Pelastusalukset
 • Kalastusalukset
 • Asuntolaivat
 • Proomut
 • Muut erikoisalukset
 • Veneet
  • Purjeveneet
  • Moottoriveneet
  • Soutuveneet
  • Ruuhet
  • Kalastusveneet
  • Muut työveneet
  • Veneiden ja perämoottoreiden markkinointi ja myynti
  • veneinteriöörit
 • Merivoimien alukset
  • Suomen merivoimien alukset
  • Ulkomaiset sotalaivat
  • Merisuojeluskuntien alukset
 • Rajavartiolaitoksen alukset
  • Tullilaitos
  • Merivartiolaitos
   • vartiomoottoriveneet
 • Merenkulkulaitos
  • Jäänmurtajat
   • kotimaiset
   • ulkomaiset
  • Tarkastusalukset
  • Luotsaus
   • luotsialukset
   • luotsiasemat
    • Ajos, Kemi
    • Helsinki, Harmaja
    • Helsinki, Hylkysaari
    • Högklubben
    • Kylmäpihlaja
    • Isokari
    • Kuurinsaari
    • Lohm
    • Lypertö
    • Orrengrund
    • Porkkala
    • Ravansaari, Savonlinna
    • Söderskär
  • Väylät
   • viittatyö
   • väylämerkit
   • väyläasemat
  • Yhteysalukset
  • Merenmittausalukset
  • Majakka-alukset
  • Majakat
 • Merenkulunopetus
 • Laivatyö
 • Merimiesten vapaa-aika
  • Laivassa
   • merimieskaste
  • Maissa
 • Mereenhautaus
  • Muistomerkit
 • Laivamatkailu
 • Meritapahtumat
  • Kilpailut
 • Kalastus
  • Kalastusvälineet
  • Kalakauppa
 • Salakuljetus
 • Esineet ja alusten yksityiskohdat
  • Komentosilta
  • navigointi-instrumentit
  • merikartat
  • takila
  • aseistus
  • koneistus
  • runko
  • viestittäminen
  • alusten varustus
  • alusten irtaimisto
  • laivainteriöörit
  • kansirakenteet
  • keulakuvat
 • Laivanrakennus
  • Korjaus
  • Työvälineet
  • Telakat
  • Veneveistämöt ja -telakat
  • Vesillelasku ja kastajaiset
  • Laivamallit
   • purjelaivamallit
   • votiivilaivat
   • höyrylaivamallit
   • moottorilaivamallit
   • venemallit
   • mallinrakennus
 • Satamat
  • Satamanäkymät kotimaiset
  • Satamanäkymät ulkomaiset
  • Ahtaaminen
  • Venesatamat
  • Luonnonsatamat
 • Kanavat
 • Saaristo
 • Meritaistelut
 • Linnoitukset
 • Merionnettomuudet ja pelastustoiminta
 • Henkilökuvat
  • Merikapteenit, miehistönjäsenet, merialojen virkamiehet
  • Miehistöjen ryhmäkuvat
  • Museoviraston ja Suomen merimuseon henkilökuntaa
  • Kaphornarit
  • Muut
  • Tuntemattomat
 • Arkeologia
 • Tutkimus
  • Museot
   • Suomen merimuseo
  • Museolaivat
   • MA Kemi
   • JM Tarmo
  • Museoveneet
  • Museolaivat, ulkomaiset
  • Näyttelyt
 • Maisemat