Digitaalinen kokoelma - arvonnan säännöt

1 Arvonnan järjestäjä

1.1 Arvonnan järjestää Suomen kansallismuseo (myöhemmin Järjestäjä).

1.2 Pääasiallisena järjestäjänä toimii

Suomen kansallismuseo / Museovirasto

Mannerheimintie 34, Helsinki

Museoviraston Y-tunnus: 0292559-2

2 Osallistumisaika ja osallistumisoikeus

2.1 Osallistumisaika on xx.yy.(tähän se päivämäärä, johon asti kyselyn on tarkoitus olla sivulla, kuka sen päättäkään) 2021 saakka. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. Järjestäjä pidättää oikeuden pidentää arvonta-aikaa tai keskeyttää kilpailun harkintansa mukaan.

2.2 Arvontaan voivat osallistua Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt (myöhemmin Osallistuja).

2.3 Osallistumisoikeutta ei ole Museoviraston työntekijöillä eikä tämän arvonnan järjestelyihin muuten osallistuneiden yritysten työntekijöillä.

3 Arvontaan osallistuminen

3.1 Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

3.2 Arvontaan osallistutaan vastaamalla verkkosivulla www.kansallismuseo.fi Suomen kansallismuseon digitaalisia kokoelmia koskevaan kyselyyn.

3.3 Osallistuminen on mahdollista yhden kerran osallistumisaikana.

4 Henkilötietojen käyttö

4.1 Henkilötietoja käsitellään rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla.

4.1 Arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon ja tiedot hävitetään arvonnan jälkeen.

4.2 Tutustu Kansallismuseon tietosuojaselosteeseen.

5 Arvonnan palkinnot, voiton määräytyminen ja palkintojen toimittaminen

5.1 Arvonnan pääpalkintona on 1 kpl 50 euron arvoinen Suomen kansallismuseon lahjakortti. Lahjakortti on voimassa 12 kk sen myöntämisestä ja kortin voi käyttää Suomen kansallismuseon museokohteissa sisäänpääsyyn, maksullisiin opastuksiin tai museokaupassa. Lahjakortti on käytettävä yhdellä ja samalla kerralla.

5.2 Palkinnon arvonta suoritetaan arvonta-ajan päättymisen jälkeen.

5.3 Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti sähköpostilla, joka on annettu vastauksen yhteydessä Suomen kansallismuseon verkkosivulla.

5.4 Palkinto toimitetaan postitse voittajan sähköpostitse ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

5.5 Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

5.6 Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

6 Sääntöjen hyväksyminen, voittajien tietojen käyttäminen ja järjestäjän vastuu

6.1 Osallistumalla arvontaan Osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden ilmoittaa arvonnan voittajan nimen Suomen kansallismuseon omissa medioissa ilman eri suostumusta tai korvausta.

6.2 Osallistumalla arvontaan Osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

6.4 Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi