Kuolema

Kuolema on ajattelutavasta riippuen, joko lopullista tai siirtymä johonkin toiseen tilaan. Jäljelle jääneille kuolema on kuitenkin aina mysteeri. Pelottavaa ja surullista, joskus toiveikasta. Vainajaa halutaan muistella ja surra. Mikäli ajatellaan kuolleen siirtyvän toiseen tilaan, hänet tulee pukea ja varustaa matkan varten. Joskus ajatellaan kuolleiden tulevan takaisin. Juhlitaanko sitä vai halutaanko kuolleiden palaaminen estää?