Kakemono-rullamaalaus kuvaa historiallisen Buddha Shākyamunin kuolemaa ja siirtymistä parinirvānaan, autuuden ja jälleensyntymien kiertokulusta vapautumisen tilaan, josta ei enää palata fyysiseen olomuotoon.

Siirtymäriitit

Ihmisen elämänkaareen kuuluu merkittäviä tapahtumia, joissa hänen asemansa tai tilansa muuttuu. Näihin tapahtumiin liittyy usein yhteisöllisiä seremonioita, elämänkausi- tai siirtymäriittejä, joiden välityksellä ihminen symbolisesti siirretään elämänvaiheesta toiseen.

Monissa kulttuureissa tärkeitä siirtymiä ovat syntymä, aikuistuminen, avioituminen ja kuolema. Siirtymäriiteiksi voidaan toisaalta katsoa myös modernimmat tapahtumat, kuten uusien opiskelijoiden kastajaiset tai vaikkapa abiturienttien penkinpainajaiset. Yhteistä näille tapahtumille on ihmisen siirtyminen elämänvaiheesta toiseen tai ihmisen aseman muutos yhteisössä. Tätä muutosta ja siirtymää korostetaan tavoilla, juhlilla sekä esineillä.

Ihmisen elämänkaaren merkittävät muutoskohdat ovat synnyttäneet runsasta esineellistä kulttuuriperintöä ja siten tallentuneet myös Suomen kansallismuseon kokoelmiin.

Avioituminen KB731 haakannu sydän
Yksityiskohta häissä käytetyn olutkannun kannesta