Maalaus nimeltä Kissa ja koira. Johann Friedrich Grooth 1788.

Eläimet

Eläin saattaa olla ihmisen ystävä tai vihollinen, kumppani tai hyödyke. Se voi olla villi tai kesy ja sillä voi olla symbolinen tai pyhä merkitys. Taiteessa ja esineissä näkyy paljon eläimiä, jotka kertovat eläinten merkityksestä ihmisen elämässä. Myös ihminen on eläin, joka on luonut itselleen kulttuurin ja tiedostaa oman erilaisuutensa. Koko ihmiskunnan historian läpi ihminen on elänyt vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Esihistoriallisella ajalla eläimiä metsästettiin ja hyödynnettiin, mutta samalla niitä kunnioitettiin. Elämää oli kaikkialla ja ihminen osa suurempaa kokonaisuutta. Kristinusko nosti ihmisen lajina muiden yläpuolelle. Tämä ajatus on säilynyt kulttuurissamme vahvana nykypäivään saakka. Teollistumisen myötä eläinten rooli ihmisen apulaisena väheni ja eläimet jaettiin vahvemmin kolmeen ryhmään: hyöty- ja seuraeläimiin sekä villieläimiin. Näihin ryhmiin ihminen on suhtautunut eri tavoin. Filosofit pitäneet vuosisatojen ajan esillä kysymystä eläinten oikeuksista - maailman muuttuessa tämä keskustelu saa uusia näkökulmia. Mitä sinä ajattelet eläinten oikeuksista?

Valitse kuva saadaksesi lisää tietoa