Meriaiheisia verkkosivustoja opetuksen tueksi

Väylien varsilta - Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat

Museovirasto ja Merenkulkulaitos aloittivat vuonna 1996 merenkulun rakennusperinnön suojeluun tähtäävän kartoitus- ja arviointityön. Hankkeeseen liittyvien kenttätöiden tuloksena syntyi kattava ja laajan vertailun mahdollistava aineisto, joka antaa hyvän kuvan merimerkkien ja luotsipaikkojen nykytilasta sekä historiallisesta kehityksestä.

Kenttätutkimuksissa kerätyn materiaalin pohjalta Helsingin yliopistossa tuotetussa verkkojulkaisussa perehdytään merimerkkien ja laivaväylien historiaan sekä tarkastellaan merenkulunturvallisuudesta vastanneiden ammattiryhmien elämäntapaa ja työnkuvaa. Kulttuurihistorian ja merietnologian alaan lukeutuva tietopaketti on tarkoitettu itsenäiseksi tietolähteeksi ja omatoimisen etäopiskelun sekä luentokurssien ohessa käytettäväksi oppimateriaaliksi.


Merenranta kutsuu. Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannoilla retkeileville

Suomenlahden rantojen ja ulapoiden kivet, kasvit, ötökät ja elukat sekä merenkävijöiden solmut ja merimerkit tulevat tutuiksi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (Harakan luontokeskus) ja Luonto-Liiton julkaisemassa kirjassa "Merenranta kutsuu." . Hyvää perustietoa aikuisellekin.

Kulttuuriperintöä rauhan puolesta

Unesco on julkaissut ensimmäisen maailmansodan meriarkeologiseen aineistoon liittyvän laajan opetuspaketin 12-18 -vuotiaiden nuorten kanssa käsiteltäväksi. Aineisto löytyy englannin, ranskan ja saksankielisenä.


Meriaiheisia verkkonäyttelyitä

Arkistolaitos on koonnut näyttelyidensä ohessa luotuja verkkonäyttelyitä yhteiselle sivustolle yleisön vierailtavaksi. Näyttelyitä ja niiden sisältöä pystyy hyvin hyödyntämään kouluopetuksessa oppikirjojen rinnalla ja niitä täydentävänä ja syventävänä materiaalina. Sivustolta löytyy myös meriaiheisia näyttelyitä:

Titanicin suomalaiset muistot - 100 vuotta haaksirikosta
Valo merellä - suomalaiset majakat 1753-1906
Tervaporvareiden aikaan