Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishMedia service


Pressbilder till media av Nationalmuseet

Nationalmuseets logotyper

Pressbilder till media av verkstaden Vintti5.4.2017

Nationalmuseet donerar en betydande samesamling till Samemuseet Siida


Finlands nationalmuseum och Samemuseet Siida ingick den 5 april 2017 ett intentionsavtal baserat på vilket Nationalmuseet kommer att donera museets samesamling till Samemuseet Siida. Avtalet är en del i firandet av jubileumsåret Finland-Sápmi 100 år samt Nationalmuseets och Samemuseet Siidas fleråriga samarbete. Flyttningen av samlingen ökar betydligt uppnåeligheten av samernas kulturarv och dess effektivitet i Sápmi och främjar samernas möjligheter att upprätthålla och utveckla sitt kulturarv. Att koncentrera samiska föremålssamlingar till Siida är i enlighet med principen för museernas ömsesidiga ansvar för insamling och dokumentation.

Nationalmuseets samesamling har funnits och utökats sedan 1830-talet. På 1800-talet tillkom föremål sporadiskt och merparten av föremålen i samlingen härstammar från insamlingsresor som gjorts 1902–1939. De viktigaste personerna som bidragit till samlingen har varit T. I. Itkonen, Theodor Schvindt, Ilmari Manninen och Samuli Paulaharju. Insamlingsverksamheten aktiverades på nytt på 1970–90-talen då insamlingsprinciperna redan hade förändrats. Då samlade man inte längre in gamla föremål som var oersättliga med tanke på den samiska kulturen, utan fokus låg på nytt hantverk som tillverkats enligt de gamla traditionerna. Nationalmuseet ansvarade för dokumenteringen av de samiska föremålen fram till 1998 då Siida invigdes.

Nationalmuseets samesamling omfattar cirka 2 600 föremål, häribland Finlands äldsta samiska föremål. Mest finns det dräkter och delar till dräkter, hushållsföremål samt redskap med anknytning till transport och textiltillverkning. Nästan hälften av föremålen har samlats in i trakterna runt Enare och Petsamo. Det stora antalet skoltsamiska föremål gör samlingen särskilt värdefull och unik även internationellt sett.

Nationalmuseet och Siida kommer i fortsättningen att samarbeta intensivt för att exponera och dokumentera den samiska kulturen och Nationalmuseet kommer även efter flytten av samlingen att presentera samernas historia och kulturarv på sina utställningar. 

Samlingen flyttas till Siida när museets utbyggnad blir klar, vilket man hoppas ska vara i början av 2020-talet. Utöver moderna samlingsutrymmen kommer utbyggnaden att inhysa ett allaktivitetsrum för kollektiva verksamheter som möjliggör presentation av samlingarna och undersökning av dem interaktivt med publiken. Genom föremålsforskning kan man återuppliva det samiska samhällets gamla hantverkstraditioner och -tekniker, materialkännedom samt vokabulär med anknytning till tillverkningen och användningen av föremål.

De första föremålen från Nationalmuseet kommer att ställas ut i Siida redan i april 2018 då en utställning om museets grundare, Johan (Juhani) Nuorgam, öppnas på museet. Samemuseet Siida fyller 20 år den 1 april 2018.

Ytterligare information
Överdirektör Elina Anttila, Finlands nationalmuseum, elina.anttila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6131
Museidirektör Sari Valkonen, Samemuseet Siida, sari.valkonen@samimuseum.fi, tfn 040 767 1052

Naisen sarvilakki

Pressbilder

Preassadieđáhus


30.3.2017

Utställningen om Finlands förhistoria öppnas i Nationalmuseet


Utställningen som öppnas i Nationalmuseet den 1 april 2017 berättar om Finlands förhistoria. Den är den mest omfattande och uttömmande presentationen av finländarnas ursprung och liv från stenåldern till slutet av järnåldern och dess innehåll lyfter fram frågorna kring att vara en människa i den nordliga referensramen. De mest betydande arkeologiska fynden som gjorts i Finland i kombination med digitala mediepresentationer, ett ljudlandskap och föremål som kan vidröras bygger broar mellan olika tidsperioder.

Utställningens teman är ursprung, rörelse, världsbild, identitet, möten och materialitet. Tematiken betraktas från perspektivet att vara en människa, identifiering och alternativa tolkningar. På utställningen presenteras senaste arkeologiska forskningsrön och även motstridiga, omtvistade eller annars obesvarade frågor. Bakom den arkeologiska forskningen öppnas synvinklar till en hurudan föreställningsvärld den förhistoriska människan hade. Utställningsmanuset är skrivet av professor Vesa-Pekka Herva och docent Antti Lahelma.

”En sak som fascinerar mig i den arkeologiska forskningen och forskningen av det förflutna, är hur föreställningar och de uppfattningar på vilka vi bygger vår världsbild, sträcker sig flera årtusenden tillbaka i tiden och hur de fortfarande på sätt och vis lever i oss och påverkar vårt liv och tankesätt.” (Prof. Vesa-Pekka Herva, Uleåborgs universitet)

På utställningen visas cirka 750 föremål från Museiverkets arkeologiska samlingar. Världens äldsta fiskenät, en myrgrav från merovingertiden, svärd från järnåldern, föremål med djurmotiv och silverskatter samt andra markfynd är fysiska objekt som berättar historien om hur man levde och överlevde i de nordliga förhållandena. Det materiella får en ny dimension i utställningen och konkreta föremål beskrivs omfattande med digitala och multimediala verktyg. ”Vad återstår av oss och vad försvinner?” är en grundläggande fråga inom den arkeologiska forskningen. Informationens empiriska betraktelsesätt som sträcker sig bakåt i tiden leder besökaren till förhistoriska verkligheter som man kan föreställa sig.

Utställningen har planerats av arkitektbyrån Tuomas Siitonen Oy och Fantomatico Oy, som vann planeringstävlingen på våren 2016 med sitt förslag Selviytyjät (Överlevarna).

”Utställningsdesignen är gjord på utrymmets villkor och så att rummets karaktäristiska drag framhävs. Syftet med medielösningarna har varit att öppna föremålen och fenomenen som visas på utställningen och att skapa landskap och platser i utrymmet, vars monumentala skala överskrider utställningslokalens gränser. De fungerar som fönster till det historiska nuet, till människorna som levde här för länge sedan.” (Tuomas Siitonen, arkitektbyrån Tuomas Siitonen Oy och Panu Heikkilä, Fantomatico Oy)

Utställningen om förhistorien öppnas för allmänheten den 1 april 2017 och är öppen tillsvidare.

Upplev den nya förhistorian! 1–2 april 2017: Upplev utställningen under ledning av en guide och lyssna till de bästa historierna om utställningens byggande på evenemangen under öppningsveckoslutet, klockan 12–16. I utställningen ingår rikligt tilläggsprogram (på finska):
http://www.kansallismuseo.fi/fi/esihistorian-tapahtumat

Vesa-Pekka Hervas och Antti Lahelmas manuskript publiceras under april och finns att köpa i Nationalmuseets museibutik.

Nationalmuseet förnyas och alla basutställningarna kommer att förnyas stegvis under åren 2016–2019. Utställningen om förhistorien är den första fasen i arbetet. I december 2017 öppnas Nationalmuseets huvudutställning för jubileumsåret Finland 100: Självständighetstiden som berättar om Finland och finländarna på 1900-talet.

Ytterligare information
projektchef Hanna Forssell, tfn 0295 33 6475, hanna.forssell@kansallismuseo.fi


Kaksi viikinkiaikaista miekkaa

Bildbank >>


14.2.2017

Så blev Finland the Land of Romance

Först fanns ingenting. Sen kom reseaffischen.

Och sedan dröjde det inte många år innan vår kära avkrok i norr – vårt hemland – förvandlades till ett magiskt Land of Romance.

Ja, i takt med att den finländska identiteten byggdes upp i slutet av 1800-talet trädde konstnärer som Aleksi Gallen-Kallela och Hugo Simberg fram och målade in Finland på turistkartan.

Då ska alla minnas att det var något väldigt fint och exklusivt att vara tourist på den tiden.

Gallen-Kallela slog sig ner vid Imatra fors på natten och fascinerades av den nya strålkastaren som kastade sitt sken över det dånande naturundret. På Finlands allra första illustrativa reseaffisch är därför en strålkastare i centrum.

Hugo Simberg kallades för sin del till Mariehamns havsbad och målade en naken skönhet som tar sig ett dopp.

Efter det blev det fart på den finländska affischkonsten. Ångfartygsbolagen lockade med stil och förstklassig mat, Aero (senare Finnair) med åtta timmars expressflyg från London och Statsjärnvägarna med trendigt skidåkande i Lappland.

I utställningen ”Come to Finland – Lockropen från paradiset” på Finlands Nationalmuseum berättas Finlands historia på ett nytt och överraskande sätt. Över hundra vintage reseaffischer, samtliga i original, visar upp vårt så kallade tysta och inneslutna land på ett sätt som ingen sätt tidigare.

Det är glada färger, det är hisnande internationellt, det är positivt!

För medan man i dag till lust och leda grubblar över Finlandsbilden gjorde man förr något åt saken. Man målade upp en paradisisk bild av Finland som det glamorösa, öppna och kosmopolitiska landet.  Och glädjetjuten – sloganerna – på affischerna ropades ut på svenska, franska, engelska och tyska och på många andra språk.

I själva verket, skriver broschyrerna i hybrisen på 1930-talet, har Finland världens bästa klimat, alla talar främmande språk (även utanför hotellen) och landet är billigast i Europa. Kom hit, och kom NU – innan det är för sent (innan turisterna förstör allt).

Så hette det för över 80 år sedan…

Detta lika okända som sanna finländska kulturarv finns alltså nu samlat på ett och samma ställe. Affischer var den tidens internet, det var så man nådde ut till folk i andra länder och kontinenter.

Utställningen är därför en hyllning till alla de finländska affischkonstnärer som charmade omvärlden. Från affischkonstens grand old man Erik Bruun till humoristen Osmo K. Oksanen, från stilisten Rolf Christianson till mästaren Jorma Suhonen. Plus flera tiotal andra konstnärer.

Men utställningen är inte endast en urskön nostalgitripp.

Affischjägaren Magnus Londen är mannen bakom utställningen. Och när han grubblade över den stora samling han samlat på sig på auktioner och hos samlare jorden runt fascinerades han av en tanke: Hur skulle dagens konstnärer skildra det nutida Finland?

På utställningen ställs därför ett trettiotal affischer ut, skapade av landets ledande grafiker och illustratörer enkom för projektet Come to Finland.
Så därmed är cirkeln sluten. Precis som förr lockar Finland igen med affischrop från paradiset, och det ljuva ropet lyder:
”Kom NU, innan det är för sent, innan turisterna förstör allt!”
”Come to Finland – Lockropen från paradiset” på Finlands Nationalmuseum 17.2 – 28.5.2017. Öppet tis-sön kl. 11-18.

Mera information:
Affischjägare Magnus Londen, magnus.londen@cometofinland.fi, 044-3788448
utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6362

www.cometofinland.fi


Come to Finland Publishing Ab Oy är ett designföretag i Helsingfors som fokuserar på affischkonst.

Bildbank >>
(beställ för högupplösta bilder: sari.hakkinen@museovirasto.fi eller juuli.bister@kansallismuseo.fi)

-® Jorma Suhonen & Come to Finland Publishing

Bildbank >>14.2.2017

Årets finländska reseaffisch utsedd


Omar Escalantes verk ”Take Some Finland” har utsetts till årets finländska reseaffisch.

– Med affischen vill jag visa hur finländare kan ha skoj i vilket väder som helst, förklarar Escalante.
Escalante, 37, är grafisk designer, uppvuxen i Guatemala och bosatt i Finland sedan 2007. Han kom ursprungligen till Finland som musiker i ett heavy metal-band. I dag har han familj i Finland och jobbar alltså som grafisk designer.

Tävlingen utlystes av Visit Finland, Finlands Nationalmuseum och Come to Finland Publishing i december 2016 för att skapa en renässans för rese-affischkonsten.

– Jag tror affischkonsten kan leva upp igen, både digitalt och som print, eftersom folk alltid kommer att ha ett behov av att uttrycka sig kreativt, säger Escalante.
Tävlingen var internationell och öppen för alla.

– Affischen är både överraskande och modern. Plötsligt ter sig ett isdopp som något trendigt och något man måste pröva på. Stugan i bakgrunden skvallrar om det bästa med Finland: också mitt i det ljuva hipsterlivet finns alltid en klassisk stuga inom räckhåll, kommenterar juryns ordförande, affischjägaren Magnus Londen.

En jury valde ut de tio bästa affischerna och därefter kunde allmänheten rösta fram sin favorit (en röst per person) via internet och på resemässan i Helsingfors i januari. Totalt avgavs drygt 5400 röster.

Första hedersomnämnande gick till Jaco och Aline Hubregtse med verket ”Where Nature is Always Near”.

Den fem populäraste affischerna i tävlingen ställs ut på reseaffischutställningen ”Come to Finland – Lockropen från paradiset” på Finlands Nationalmuseum 17.2- 28.5.2017.
Escalante vann 1000 euro plus att han får be en vän till Finland varifrån som helst i världen på en sjudagars resa.

I juryn som valde de tio bästa affischerna ingick:
Grafikern Erik Bruun, överdirektör Elina Anttila vid Finlands Nationalmuseum, marknadskoordinator Raija Lehtonen vid Visit Finland, grafiker Linnéa Sjöholm vid Come to Finland och affischjägare Magnus Londen vid Come to Finland.

Mera information:
Affischjägare Magnus Londen, Come to Finland Publishing, magnus.londen@cometofinland.fi, 044-3788448

Bildbank >>
(beställ för högupplösta bilder: juuli.bister@kansallismuseo.fi, sari.hakkinen@museovirasto.fi)


IMG 8595

Bildbank >>

14.2.2017

Come to Finland-utställningen är en resa genom Finland-varumärkets historia


Utställningen Come to Finland - Lockropen från paradiset som öppnar den 17 februari i Nationalmuseet berättar om hur Finland marknadsfördes internationellt före och efter självständigheten. Reseaffischer och sloganer skapade en bild av ett paradis, där man både hade möjligheten att uppleva den orörda naturens förtrollning och dessutom fick bekanta sig med Finlands progressiva, internationella och öppna samhälle.

För decennier sedan fungerade reseaffischerna som en tidig form av internet, och det var genom dem som man kunde sprida sitt meddelande runtom världen. Äventyrslystna europeer och amerikaner lockades med hjälp av vackra bilder och lockande sloganer att besöka det oerhört avlägsna Finland för att uppleva något nytt.

Samtidigt får vi stifta bekantskap med några kända och ett flertal mindre kända affischkonstnärer genom att deras insats för att rita in drömdestinationen Finland på världskartan lyfts upp. Nationalmuseet har dessutom tagit fram reserelaterat material och souvenirer. Kanske de ger oss en känsla av händelser eller platser, som vi någon gång hört om eller som vi någon gång besökt?

Vid utställningen visas ungefär 100 vintage-affischer, alla i sina autentiska originaltryck. Därtill ställs affischer ut som moderna grafiker och konstnärer skapat för denna utställning – bilder som reflekterar deras syn på och upplevelse av dagens Finland. Till helheten hör dessutom en affischtävling riktad till allmänheten, vars fem vinnare också ställs ut i utställningen.

Come to Finland-utställningen öppnar för Nationalmuseets del det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Under årets gång kommer museets utställningar att ha som tema att granska finländskhet och Finlands historia ur nya och överraskande synvinklar.

Utställningens presskonferens hålls den 16 februari 2017 kl 9.00 i Nationalmuseets Ateljé.

Mer information:

marknadsdirektör Jonna Heliskoski, jonna.heliskoski@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6342
utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6362
poster hunter Magnus Londen, Come to Finland Publishing, magnus.londen@cometofinland.fi, tfn 044 378 8448

Bildbank >>
(beställ för högupplösta bilder: juuli.bister@kansallismuseo.fi, sari.hakkinen@museovirasto.fi)

Come to Finland
Lockropen från paradiset!
Öppen 17.2 - 28.5.2017, tis-sön kl 11-18.
Biljetter 10 / 7 €, gratis inträde för personer under 18 år.
kansallismuseo.fi


-® Jorma Suhonen & Come to Finland Publishing
® Jorma Suhonen & Come to
Finland Publishing

Bildbank >>
(beställ för högupplösta bilder: juuli.bister@kansallismuseo.fi, sari.hakkinen@museovirasto.fi)