Mullankaivajat Kontiolahdella Hanna Korhonen

Mullankaivajat Ähtärissä -hankkeessa koululaiset tutustuvat paikallishistoriaan arkeologian avulla

Ähtärissä tutkimuskohteena on Törön ulkoilualueella sijaitseva ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusvarustus.

Mullankaivajat Ähtärissä on Kansallismuseon johtama yhteisöarkeologinen hanke, jossa yläkoululaiset perehtyvät kotiseutunsa menneisyyteen arkeologian menetelmin. Ähtärin yhteiskoulun oppilaat ja opettajat pääsevät hankkeen myötä tutustumaan lähiseudun menneisyyden tutkimiseen sekä arkeologiseen prosessiin kokonaisuutena. Tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia ymmärtää omaa kulttuuriperintöä, nähdä sen vaikutus maisemassa sekä liittää paikallishistoria osaksi laajempaa kokonaisuutta. Projektissa kootaan opetusmateriaalia myös muiden koulujen käytettäväksi.

Ähtärissä hankkeen tutkimuskohteena on Törön ulkoilualueella sijaitseva 1. maailmansodan aikainen puolustusvarustus, joka on suojeltu muinaisjäännöslain perusteella. Projektissa koululaiset tutkivat ja kartoittavat kohdetta arkeologien ohjauksessa erilaisin mitta- ja dokumentointilaitteiden avulla osana arkeologiseen prosessiin tutustumista.

”Tavoitteena on herättää koululaisissa innostus kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan. Opettajille projekti tarjoaa lisäksi työkaluja inhimillisten ilmiöiden tutkimiseen. Viime vuonna Kontiolahdella toteutettuun hankkeeseen osallistuneet opettajat kokivat arkeologiset menetelmät hyviksi tavoiksi monipuolistaa opetusta”, hankkeen projektipäällikkönä toimiva museolehtori, arkeologi Hanna Korhonen Kansallismuseosta kertoo.

Hankkeen toteuttavat Kansallismuseo ja Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukana ovat muiden muassa Ähtärin yhteiskoulu, Ähtärin kunta sekä Ähtäri-seura. Hanke toteutetaan Suomen kulttuurirahaston myöntämällä Mullankaivajat-apurahalla. Kentällä ja koulussa hankkeen toteutuksesta vastaa tutkija, arkeologi John Lagerstedt Museovirastosta.

Vuonna 2018 hanke toteutettiin Kontiolahdella, jossa tutkittiin Kontioniemellä sijaitsevaa vaskiseppä Takkusen taloa, pihapiiriä sekä sen lähiympäristöä. Hankkeessa oli mukana 6-13-vuotiaita koululaisia opettajineen. Kuvat: Hanna Korhonen/Kansallismuseo