Still-kuva Tykkisluuppi-hylyn 3D-mallista. Kuva: Richard Eller/Cerella Oy

Ruotsinsalmen hylkyjä 3D-malleina kaikkien nähtäville

Museot

Suomen merimuseo julkaisee kuuden historiallisen laivahylyn 3D-mallit. Hylyt sijaitsevat Ruotsinsalmessa Kotkan edustalla. Malleista neljä on jo nähtävillä verkossa, ja kaksi muuta julkaistaan myöhemmin keväällä. Hylkyjen kuvauksia, 3D-mallinnusta ja tutkimustyötä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.

Kohteista tunnetuin on venäläinen saaristofregatti St. Nikolai. Alus upposi Varissaaren eteläpuolelle Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa vuonna 1790. Muut kohteet ovat Lehmäsaaren pohjoispuolella sijaitseva Jollahylyksi kutsuttu hylky, sen lähistöllä oleva niin sanottu Tykkisluuppi, Lehmäsaaren luoteiskärjen hylky sekä Ämpyrin ja Vassaaren väylän hylyt. Valitut hylyt ovat meriarkeologisen tutkimuksen kannalta kiinnostavia, ja valinnassa on hyödynnetty aiempien tutkimusten ja tarkastusten tietoja.

Hylkyjen kuvauksia, 3D-mallinnusta ja tutkimustyötä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö. Säätiö on rahoittanut Suomen merimuseon hanketta Kadonnut Ruotsinsalmi – Svensksund AD 1790. Ruotsinsalmen historiaa ja 3D-mallinnoksia käsiteltiin Svensksund AD 1790 – The Changing Faces of Svensksund -seminaarissa Merikeskus Vellamossa 3.–4.3.

Tarkat mallit auttavat tutkimuksessa

Ruotsinsalmen alueella on kymmeniä hylkyjä, jotka ovat peräisin vuosina 1789 ja 1790 käydyistä Ruotsinsalmen meritaisteluista. Taistelut olivat osa Kustaan sotaa (1788–1790), jossa Ruotsi ja Venäjä mittelivät suurvalta-asemasta Itämerellä. Kahden meritaistelun jäljiltä meren pohjassa arvellaan olevan noin 60 erikokoista hylkyä, joista 19 on löydetty. Monet hylyistä ovat hajonneet pahasti ja ovat vaarassa hajota entisestään, joten hylkyjen nykyisen kokonaisuuden tallentaminen on tärkeää.

Tarkat 3D-mallit helpottavat hylkyjen tutkimista ja tunnistamista, sillä ne antavat valokuvia ja videoita paremman kokonaiskuvan yksittäisestä hylystä. Lisäksi tarvitaan usein dendrokronologinen eli puun vuosirenkaisiin perustuva ajoitusnäyte. 3D-mallinnosten avulla Ruotsinsalmen meritaisteluiden merenalaisten jäänteiden tutkimus on ottanut ison harppauksen eteenpäin. Näin myös tulevien tutkimussukellusten suunnittelu sekä hylkyjen jatkotutkimus helpottuvat.

Ruotsinsalmen hylkyihin, meritaisteluihin sekä taisteluiden jälkeen rakennetun linnoituskaupungin elämään voi tutustua Suomen kansallismuseon ja Kymenlaakson museon tuottamassa Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä, joka avautuu Merikeskus Vellamossa Kotkassa 20.5.2020.

Mallinnetut hylyt

Hylkyjen 3D-mallit on julkaistu kaikille avoimessa Sketchfab-palvelussa. Neljä on jo katsottavissa, ja kaksi muuta mallia julkaistaan myöhemmin keväällä. Mallit on tarkoitus julkaista myöhemmin myös avoimena datana, jota kuka tahansa voi hyödyntää.

St. Nikolain, Jollahylyn, Tykkisluupin ja Lehmäsaaren luoteiskärjen hylyn vedenalaiset kuvaukset ja 3D-mallintamisen suoritti Cerella Oy Suomen Merimuseon toimeksiannosta. Ämpyrin ja Vassaaren väylän hylkyjen kuvauksista ja 3D-mallinnuksesta vastasivat Museoviraston meriarkeologit.

St. Nikolai

Vuonna 1790 uponneen venäläisen fregatti St. Nikolain hylky sijaitsee laivaväylällä ja kuluu koko ajan. Se löydetttiin 1948. Alusta on tutkittu vuosikymmenten aikana, ja siitä nostettu paljon rakenneosia ja esineistöä. Vedenalainen näkyvyys hylyn kohdalla on yleensä huono, eikä hylystä ole juuri lainkaan kuva-aineistoa. Kuvauksen ja 3D-mallintamisen avulla saatiin tallennettua hylyn kokonaisuus tällä hetkellä.

Tykkisluuppi

Tykkisluupiksi nimetty hylky on löytynyt vuonna 1990. Sen on aiemmin havaittu muistuttuvan rakenteeltaan jotain muuta alustyyppiä. Tutkimalla 3D-mallia sekä taistelusta kertovia arkistolähteitä voidaan päätellä, että kyseessä on todennäköisesti venäläisen puolikaleeri Zlobnaian hylky. Tähän viittaa kölin muoto sekä ruotsalaisista lähteistä löytynyt maininta, että paikalle on uponnut ”galjot” eli puolikaleeri. Puolikaleerit olivat soudettavia veneitä, joiden pituus oli noin 21 metriä.

Lehmäsaaren luoteiskärjen hylky

Lehmäsaaren luoteiskärjen hylky löydettiin kesällä1992. Sen arveltiin aiempien tutkimusten pohjalta liittyvän Ruotsinsalmen meritaisteluihin. Uutta 3D-mallia tutkimalla on voitu päätellä aluksen olevan rakenteensa perusteella todennäköisesti venäläinen tykkijolla.

Vassaari

Hylky sijaitsee Kuutsalon ja Vassaaren välisen vilkkaasti liikennöidyn väylän pohjassa, noin kuuden metrin syvyydessä. Hylky on noin 16 metriä pitkä ja 5 metriä leveä. Siitä on säilynyt rungon pohjaosa, joka kohoaa pohjasta noin metrin. Hylkyä ei ole vielä tunnistettu.

Jollahylky

Jollahylky on löytynyt vuonna 1992. Se tiedettiin aiempien havaintojen perusteella hauraaksi. Nimi viittaa hylyn alla olevaan laivaveneeseen tai jollaan. Ajoitusnäyte on vahvistanut, että se on Ruotsinsalmen meritaisteluiden ajalta ja todennäköisesti venäläistä alkuperää. Hylyn kuvauksen ja 3D-mallinnuksen tavoitteena oli tallentaa hylyn nykytila ja saada aineistoa jatkotutkimuksia varten. Venäläisten lähteiden mukaan paikalle on vuoden 1790 taistelussa uponnut venäläinen puoliproomu Lev eli Leijona. Levistä ei ole säilynyt piirroksia, mutta sen pituudeksi on ilmoitettu 33,6 m ja leveydeksi 10,1 m. Tiedot sopivat yhteen säilyneen hylyn pituuden kanssa, joka on noin 30 m. Levin rakennusajasta on olemassa ristiriitaista tietoa, mutta Lev ja neljä muuta samankaltaista alusta valmistui Pietarin telakalta vuosina 1789–1791.

Ämpyri

Hylky sijaitsee Ämpyrin saaren koilliskulman edustalla noin viiden metrin syvyydessä. Kyseessä on puisen aluksen hylky, joka on noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä. Hylky löydettiin kesällä 2019. Syksyllä 2019 otettujen puunäytteiden perusteella hylky ajoittuu 1800-luvun jälkipuolelle.