Majakkalaiva Kemi

Äransgrundin matalikon ja Harmajan kautta Helsinkiin johtavan tuloväylän turvallisuuden parantamiseksi luotsilaitoksen ylihallitus päätti vuonna 1899 tilata omilla koneillaan kulkevan, jäiden puristusta kestävän majakkalaivan. Porin konepajalta tilattu, ensimmäisen asemapaikkansa mukaan Äransgrundiksi kastettu alus valmistui vuonna 1901. Aluksen tehtävänä oli toimia varamajakkana ja luotsivartiopaikkana.

Äransgrund oli aivan uutta mallia, jollaista ei vesillämme ollut koskaan aikaisemmin nähty. 30,09 metriä pitkän ja 6,9 metriä leveän aluksen Italian-punaisella maalatut ulkosivut ulottuivat aina venekanteen asti. Kannen alle pitkin laivan ulkosivuja oli vedetty jäissä laivan vakavuutta parantavia, kuumaa höyryä sisältäviä lämpöjohtoja. Erikoista oli myös oma höyrykäyttöinen kuljetuskoneisto: vertikaali-compound-kone, teholtaan 166 i.h.v. yhdistettynä Siemens Martinsin höyrykattilaan.

Höyrykoneiston lisäksi Äransgrundissa oli keulaharukseen nostettava halkaisijapurje sekä kaksi kolmikulmaista puomitonta isopurjetta. Alkuperäiset valolaitteet tilattiin Pariisista Barbien ja Benardin tehtaalta.

Majakkalaiva Kemi

Majakkalaivojen nimet vaihtuivat asemapaikan mukaan. Kun Äransgrund vuonna 1921 siirrettiin Rauman edustalle, sai alus uuden nimen, Relandersgrund. Vuonna 1955 päätettiin muutaman kerran nimensä vaihtanut alus siirtää Rauman edustalta uudelle asemapaikalle Kemiin. Ennen sitä alus kuitenkin peruskorjattiin täydellisesti Wärtsilän Vaasan-telakalla. Peruskorjauksen yhteydessä maalattiin aluksen kylkeen suurilla tolppakirjaimilla sen uusi nimi, Kemi.

Vuodesta 1960 lähtien Kemi oli Suomen ainoa toimiva majakkalaiva. Pitkän historiansa aikana alus ehti toimia välillä myös merenmittaustukialuksena. Viimeisen kerran Kemi jätti asemapaikkansa vuonna 1974 suunnaten kulkunsa kohti Helsinkiä. Syksyllä 1986 merenkulkuhallitus ja Museovirasto päättivät kunnostaa vuonna 1975 käytöstä poistetun aluksen museolaivaksi siihen asuun, missä se oli ollut viimeisinä toimintavuosinaan. Peruskunnostuksen jälkeen merenkulkuhallitus luovutti majakkalaiva Kemin Museovirastolle ja alus siirrettiin Helsinkiin Suomen merimuseon laituriin Hylkysaareen.

Kemi oli lokakuusta 2004 huhtikuuhun 2007 telakoituna Suomenlinnan kuivatelakalle pohjan kunnostusta varten. Vuonna 2007 Kemi siirrettiin Kotkaan Suomen merimuseon siirtyessä Hylkysaaresta Merikeskus Vellamoon. Kemi on tarkoitus restauroida näyttelykuntoon ja avata yleisölle Merikeskus Vellamon museoaluslaiturissa.

Kemi edustaa vuosisadan vaihteessa kehitettyä jäissä kulkuun vahvistettua majakka-alustyyppiä. Se on myös lajissaan ensimmäinen ja lisäksi kotimaassa valmistettu. Aluksen arvoa lisää vielä, että höyrykoneisto ja ankkurointivarustus ovat säilyneet lähes alkuperäisessä kunnossa.

Aluksen nimet:

  • Äransgrund 1901–1921
  • Relandersgrund 1922–1926
  • Relanderinmatala 1927–1932
  • Rauma 1933–1955
  • Kemi 1956–(1974)