Majakkalaiva Kemi

Äransgrundin matalikon ja Harmajan kautta Helsinkiin johtavan tuloväylän turvallisuuden parantamiseksi päätti luotsilaitoksen ylihallitus vuonna 1899 tilata omilla koneillaan kulkevan, jäiden puristusta kestävän majakkalaivan. Porin konepajalta tilattu, ensimmäisen asemapaikkansa mukaan "Äransgrundiksi" kastettu alus valmistui vuonna 1901. Aluksen tehtävänä oli toimia varamajakkana ja luotsivartiopaikkana.

"Äransgrund" oli aivan uutta mallia, jollaista ei vesillämme oltu koskaan aikaisemmin nähty. 30.09 metriä pitkän ja 6,9 metriä leveän aluksen italian-punaisella maalatut ulkosivut ulottuivat aina venekanteen asti. Kannen alle pitkin laivan ulkosivuja oli vedetty jäissä laivan vakavuutta parantavia, kuumaa höyryä sisältäviä lämpöjohtoja. Erikoista oli myös oma höyrykäyttöinen kuljetuskoneisto: vertikaali-compound kone, teholtaan 166 i.h.v. yhdistettynä Siemens Martinsin höyrykattilaan. Höyrykoneiston lisäksi Äransgrundissa oli keulaharukseen nostettava halkaisijapurje sekä kaksi kolmikulmaista puomitonta isopurjetta. Alkuperäiset valolaitteet tilattiin Pariisista Barbien ja Benardin tehtaalta. Majakkalaiva Kemi

Majakkalaivojen nimet vaihtuivat asemapaikan mukaan. Kun "Äransgrund" vuonna 1921 siirrettiin Rauman edustalle sai alus uuden nimen, "Relandersgrund". Vuonna 1955 päätettiin muutaman kerran nimensä vaihtanut alus siirtää Rauman edustalta uudelle asemapaikalle Kemiin. Ennen sitä alus kuitenkin peruskorjattiin täydellisesti Wärtsilän Vaasan telakalla. Peruskorjauksen yhteydessä maalattiin aluksen kylkeen suurilla tolppakirjaimilla sen uusi nimi, "Kemi".

Vuodesta 1960 lähtien "Kemi" oli Suomen ainoa toimiva majakkalaiva. Pitkän historiansa aikana alus ehti toimia välillä myös merenmittaustukialuksena. Viimeisen kerran "Kemi" jätti asemapaikkansa vuonna 1974 suunnaten kulkunsa kohti Helsinkiä. Syksyllä 1986 päättivät merenkulkuhallitus ja Museovirasto kunnostaa vuonna 1975 käytöstä poistetun aluksen museolaivaksi siihen asuun, missä se oli ollut viimeisinä toimintavuosinaan. Peruskunnostuksen jälkeen merenkulkuhallitus luovutti majakkalaiva "Kemin" Museovirastolle ja alus siirrettiin Suomen merimuseon laituriin Hylkysaareen.

Kemi oli lokakuusta 2004 huhtikuuhun 2007 telakoituna Suomenlinnan kuivatelakalle pohjan kunnostusta varten. Nyt Kemin kunnostustöitä jatketaan Kotkassa. Kemi avataan yleisölle kannen ja sisätilojen kunnostuksen jälkeen Merikeskus Vellamon museoaluslaiturissa.

"Kemi" edustaa vuosisadan vaihteessa kehitettyä jäissä kulkuun vahvistettua majakka-alustyyppiä. Se on myös lajissaan ensimmäinen ja lisäksi kotimaassa valmistettu. Aluksen arvoa lisää vielä, että höyrykoneisto ja ankkurointivarustus ovat säilyneet lähes alkuperäisessä kunnossa.

Aluksen nimet:
Äransgrund 1901 - 1921
Relandersgrund 1922 - 1926
Relanderinmatala 1927 - 1932
Rauma 1933 - 1955
Kemi 1956 - (1974)