Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishOpetus | Kaukaa haettua


Lukion opetusmateriaali


 
D  Näkemysten konflikti Kongossa

Jokilaiva, jolla Saga Roosin mies Klas työskenteli Kongossa kapteenina.Kuva: Saga Roos


Tehtävä: Lue allaolevat tekstit ja vastaa kysymyksiin.


Kuvaus valkoisten saapumisesta Kongoon:

"Valkoisten muukalaisten saapuminen maahamme herätti valtavasti kohua. Kaikissa kylissä puhuttiin siitä ja ihmeteltiin, miksi he olivat tulleet. Useimmat olivat sitä mieltä, että he olivat tulleet vahingoittamaan meitä, ja että he söisivät meidät luonnottomalla tavalla. He olivat luultavasti haamuja eivätkä ihmisiä ollenkaan, heillähän oli valkoinen iho ja hiukset kuin kuihtunutta ruohoa…Uskonnollinen johtaja sanoi, että valkoiset eivät olleet ihmisiä, vaan haamuja, jotka olivat joskus eläneet maan päällä ja silloin olleet mustia kuten me, mutta kuoltuaan he olivat joutuneet meren pohjaan ja väri oli liuennut heistä ja heistä oli tullut valkoisia. Nyt he olivat tulleet tappamaan ihmisiä ja tekemään heistä lääkettä. Hän oli nähnyt heidän varastoissaan suuria peltipurkkeja täynnä öljyä. Se oli luultavasti valmistettu heidän syömistään ihmisistä."

(Ote Signe Walderin kirjasta Jeremia Kibangu - en Kongogosses historia, lainaus teoksessa Tygesen, Peter, Kohtaamispaikkana Kongo, s. 65.)


Norjalaisen tuomarin kuvaus kongolaisista vuodelta 1905:

"Sinun on tehtävä työtä, kaikkien aikuisten neekereiden on tehtävä työtä! Sinun tulee oppia tekemään työtä, ymmärtämään työntekoa oman itsesi hyväksi niin, että pidät siitä ja tunnet halua ja tarvetta siihen…niin että saisit enemmän irti maastasi ja kaikista niistä mahdollisuuksista, joita rikas maasi tarjoaa - jotta voisit elää aina suuremmalla menestyksellä. Sinun tulee myös tehdä työtä tulojen hankkimiseksi, jotta voit osallistua kaikkien minulle lankeavien laskujen maksamiseen, jotka niin suuressa määrin tulevat teidän hyväksenne. Minä pidän vahvaa kättäni yllänne, sinun, naistesi ja lastesi yllä, ja hankin teille rauhan… enkä vaadi mitään ilmaiseksi; saat maksun kaikesta, mitä teet minulle. Tämä on tahtoni, tämä on käskyni! Lopulta opit työskentelemään, niin että voit olla minulle avuksi. Tarvitsen parempia kulkuyhteyksiä - höyrylaivoja joille, rautateitä metsien läpi, hyviä teitä nopeita ja turvallisia kuljetuksia varten; minun on hyödynnettävä metsiäni, tuotettava metallia vuoristani ja taivutettava maaperä tahtooni. Mutta tässä tarvitsen apuasi. Minä olen pää, sinä olet käsi; minulla on ajatukset ja minä teen suunnitelmat, sinä olet työvoima, joka auttaa minua niiden toteuttamisessa. Sinun on opittava tekemään työtä, jotta voisit olla se keveä, voimakas ja ripeä käsi, niin että voimme yhdessä tehdä velvollisuutemme! Tämä on Valtion järkevä ajatuksenkulku, näin kuuluu viisaan puhe. Mutta mikään ei ole herättänyt samalla tavoin vastarintaa kuin tämä käsky: Sinun on tehtävä työtä! Tämä käsky tropiikin neekerille, laiskimmalle Jumalan kuvaksi luoduista!"

(Ote tuomari Wilhelm M. Aubertin kirjasta Brev från Kongo och annostädes från, lainaus teoksessa Tygesen, Peter, Kohtaamispaikkana Kongo, s. 72.)Esimerkkikysymyksiä:

1  Millaisia käsityksiä kongolaisilla oli eurooppalaisista näiden saavuttua?

2  Millainen maailmankuva norjalaisen tuomarin puheenvuorosta välittyy? Kuinka kuvailisit kongolaisten ja eurooppalaisten suhdetta hänen mielipiteensä pohjalta?

3  Pohdi, miksi eurooppalaisten ja kongolaisten oli vaikea ymmärtää toisiaan.

4  Ota selvää Kongon demokraattisen tasavallan (ent. Zaire) nykytilanteesta. Pohdi, missä määrin maan nykyisiä ongelmia voidaan selittää siirtomaa-ajan vaikutuksilla.Vinkkejä tiedonhakuun:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kongon_demokraattinen_tasavaltaPääsivulle