Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In English



RÖRLIGA HEM

2.3-7.8.2011



Hemmet är den plats där man bor, men det står inte nödvändigtvis alltid kvar på samma plats. Hemmet kan vara ett hus eller en lägenhet, men också ett tält, en jurta, en husvagn, en bil, en båt eller en hydda. Människor runt om i världen bor i rörliga hem som en del av antingen sin livsstil eller sin försörjning, medan andra av olika omständigheter tvingas till det.

Utställningen presenterar rörliga hem inom olika kulturer och fenomen: jurtor från Mongoliet och Kirgizistan, ett beduintält från Saudi-Arabien och ett finskt hustält samt en rekonstruerad kåta. En separat helhet bildas av fotografen Kukka Rantas utställning om de rumänska tiggarnas liv och boende i Helsingfors.

Boende och utkomst har genom tiderna gått hand i hand i olika kulturer. Dessa frågor behandlas ur olika perspektiv både i den nya utställningen RÖRLIGA HEM och i barnutställningen om energi, DET VAR EN GÅNG STICKMÖRKT, som öppnades 2010. 

Nomader på olika håll i världen bor fortfarande i mobila hem, även om deras livsstil håller på att ge vika inför samhälleliga, ekonomiska och ekologiska omställningar ‒ om det inte redan skett. De traditionella nomadhemmen har även anpassats till vår moderna tid och miljö i och med att de i allt högre grad har omvandlats till hjälp- eller ekonomiboningar i anslutning till fast bosättning eller fest- och fritidslokaler, där en eller annan äventyrslysten extreme-turist kan inhämta intryck från olika kulturer och levnadssätt.

Dagens rörliga hem är ofta förknippade med en helt annan form av tillfälligt boende, såsom flyktingskap, invandring eller fattigdom. Fotoutställningen om rumänerna vittnar om denna historia: i samband med den europeiska integrationen har också Finland blivit skådeplats för människor som bor i bilar, husvagnar och kåkar byggda av skrot och som måste tigga för att överleva. Via medierna har vi kunnat följa debatten om hur dessa människor bor och lever. I medierna påtalas allt oftare även den växande gruppen av klimatflyktingar som håller på att bli ett bestående fenomen, för att inte tala om de andra orsakerna som ligger bakom invandring och flyktingskap.

Utställningen RÖRLIGA HEM har också en annan dimension: hustältet representerar den andra ytterligheten av det mobila hemmet, dvs. rikedom, överflöd och människor som kan hålla avlönad semester och av egen fri vilja tillbringa fritiden t.ex. i tält, husvagn eller båt.

Upphovsmän

Utställningens manuskript har författats av Pilvi Vainonen från Kulturernas museum. Fotoutställningens texter har skrivits av fotografen Kukka Ranta, bildbearbetning har gjorts av Timo Kirves. Utställningsarkitekturen har planerats av Jenni Reuter, belysningen och ljudvärlden av Kimmo Karjunen, belysningen av miniatyrjurtan av Hessu Turunen och undervisningsmaterialet av Sara Åström.

Kontaktuppgifter

Pilvi Vainonen
tf. 040 128 6432
pilvi.vainonen(at)nba.fi

Kukka Ranta
tf. 040 828 2026
kukka.ranta(at)helsinki.fi

Pressmeddelande (pdf)

LK, Näyttely, Kukka, Pieni


LK, Näyttely, Mong. 1


LK, Mannerheim, Nasumbat


LK, Kukka, Nainen ja patjat