Kansallismuseo mukana Ilmastoveivissä

Kansallismuseo vetoaa kampanjan loppuhuipennuksessa Suomen päättäjiin kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajakaudella. Museo tallentaa nykydokumentoinnin keinoin ilmastonmuutoskeskustelua.

Kansallismuseo tallentaa nykypäivää, ihmisten arkea ja yhteiskunnan ilmiöitä. Tallennus tapahtuu nykydokumentoinnin keinoin haastattelemalla, kuvaamalla ja havainnoimalla. Kansallismuseo toimii aktiivisesti Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:ssa. Kymmenen vuotta sitten perustettu TAKO kehittää ja ylläpitää museoiden valtakunnallista tallennustyönjatkoa muun muassa koordinoimalla nykydokumentointihankkeita. Kansallismuseon tehtävänä kestävän kehityksen dokumentoinnissa on ilmastonmuutoskeskustelun ja ilmastoaktivismin tallentaminen.

”Erityisesti haluamme tallentaa nuorten ja lasten näkökulmia, sillä heitä asia tulevaisuudessa eniten koskettaa”, kertoo amanuenssi Anna-Mari Immonen, joka toimii myös TAKO:n arkipoolin eli -jaoston puheenjohtajana.

Tehtävän tiimoilta museon kokoelmiin on hankittu maaliskuisesta kansainvälisestä ilmastolakosta kolme nuoren tekemää ilmastomarssikylttiä ja lisäksi nämä kyltit tehneen nuoren haastattelu sekä valo- ja videokuvaa aiheesta. Maaliskuussa kokoelma karttui herttoniemeläisen päiväkodin esikouluryhmä Tikanpoikien ilmastojulisteella. 
 
Kansallismuseo haluaa kannustaa Suomea ilmastojohtajuuteen ja muistuttaa, että Suomi voi olla kokoaan suurempi – kuten myös ilmastonmuutoskeskustelussa ja -kampanjoinnissa aktiiviset lapset ja nuoret ovat osoittaneet.

Lue lisää kampanjasta ja allekirjoita vetoomus, joka luovutetaan 1.7. Suomen pääministerille.

#kokoaansuurempi  #ilmastoveivi2019
 
Kuvassa Tikanpoikien esikoululaisryhmän ilmastokyltti. Kuva: Timo Ahola / Museovirasto