Kuva: Museovirasto / Soile Tirilä.

Suomen kansallismuseolle TAKO-verkoston kunniamaininta romanien pukukulttuurin dokumentoinnista

Kokoelmat

Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO palkitsi seminaarissaan vuoden nykydokumentointiteon 13. lokakuuta. Kunniamaininnan sai Suomen kansallismuseon vuonna 2019 alkanut romanipukukulttuurin tallennushanke.

Suomen romanien elävän, aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön esine- ja kuvakokoelmahankkeessa jatkettiin työtä tärkeän vähemmistökulttuurin tallentamiseksi Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Hanke on seurausta vuosia jatkuneesta yhteistyöstä romaniyhteisön ja Suomen kansallismuseon välillä. Se toteutettiin myös nyt yhdessä romaniyhteisön kanssa uusia lähestymistapoja ja näkökulmia hyödyntäen.

Dokumentointi aloitettiin vuonna 2019 naisten romanipukujen valmistuksesta ja käyttämisestä ja se jatkui keväällä 2020 romanikorujen valmistamisen dokumentoinnilla.

”Meillä oli ilo saada hankkeeseemme mukaan sisältöasiantuntija romanikulttuurin piiristä. Osallistava ote avasi meille aivan uusia ovia ja mahdollisti meille aineistoja, joita emme yksin olisi pystyneet tuottamaan”, Suomen kansallismuseon kansatieteellisistä kokoelmista vastaava intendentti Raila Kataja kertoo.

Museokentällä hyvin ajankohtaiseen dekolonisaatiokeskusteluun myös liittyvä hanke on TAKO-verkoston palkintoraadin mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten vähemmistökulttuureja voidaan dokumentoida kunnioittaen, keskustellen ja vanhoja valtarakenteita haastaen.

Suomen kansallismuseo on tuottanut viime vuosina yhdessä romanitoimijoiden kanssa tapahtumia, jotka ovat tuoneet näkyväksi romanien historiaa osana kansallista tarinaa. Kansallismuseossa nähtiin vuonna 2019 esimerkiksi romanikulttuuria juhliva Amengo Museum! (Meidän museo!) -tapahtuma. Viime kesänä Seurasaaren ulkomuseoon tuotettiin romanikulttuurista kertovia opastuskierroksia.

Voit tutkia Finnassa muutamia dokumentoimistamme romanipukukulttuurin aineistoista.

Mikä TAKO-verkosto?

Ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston (TAKO) toiminta perustuu suomalaisen museokentän yhteiseen työskentelyyn ja osaamisen jakamiseen. Verkostoon kuuluu yli 100 museota eri puolilta Suomea.

Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto ja kunniamaininnat myönnetään hankkeelle tai muulle teolle, joka on edistänyt museoissa tehtävää nykyajan dokumentointia ja tallennusta olemalla erityisen ajankohtainen, innovatiivinen, osallistava, näkyvä, innostava tai vaikuttava. Vuoden 2021 nykydokumentointiteoksi valittiin Keski-Suomen museon ja UPM Kaipolan tehdasyhteisön yhteistyö.

Lue lisää: