Mv Vkk420 1 Pressi
Mesa Verden alueen Chapin Mesassa sijaitsevassa Cliff Palacessa oli jopa yli 200 asuin- ja varastohuonetta. Kuva vuodelta 1891. Kuva: Gustaf Nordenskiöld (Museoviraston Kuvakokoelmat)

Suomen kansallismuseo luovutti yli sata vuotta kokoelmissaan olleet pueblo-intiaanien esivanhempien jäänteet uudelleenhaudattaviksi Mesa Verdeen Coloradoon

Kokoelmat, Museot

Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelmaan kuuluneet, noin 1200-luvulta peräisin olevat pueblo-intiaanien esivanhempien jäänteet ja hautaesineet on luovutettu Yhdysvaltain alkuperäiskansoille uudelleenhaudattavaksi sunnuntaina 13.9.2020. Palautus kunnioittaa YK:n vuoden 2007 julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista vainajiensa kotiuttamiseen. Tämä repatriaatio on ensimmäinen kerta, kun Mesa Verden alueen alkuperäiskansojen hautajäänteitä palautetaan ulkomailta jälkeläisten edustajille. Suomen kansallismuseo ja Mesa Verden alueen alkuperäiskansojen edustajat toteuttivat palautuksen yhteistyössä Suomen ja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Neljä vuotta kestänyt prosessi nousi esille myös lokakuussa 2019 tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamisessa.

Suomen kansallismuseon etnografisiin kokoelmiin kuuluvan Mesa Verde -kokoelman keräsi 1890-luvulla ruotsalainen geologi Gustaf Nordenskiöld. Kokoelma käsittää noin 600 muinaisten pueblo-intiaanien esinettä 500–1300-luvuilta. Palautus koskee kahdenkymmenen esivanhemman hautajäännettä sekä 28:a heidän mukanaan haudattua esinettä. Muu osa kokoelmasta jää Suomeen.

”On hienoa, että pitkään valmisteltu luovutus on nyt toteutunut erinomaisessa yhteistyössä osapuolten välillä. Koko herkän ja tunteikkaankin prosessin ajan meille on ollut äärimmäisen tärkeää kunnioittaa heimojen toivomuksia”, kertoo Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja museoeettisiin periaatteisiin, jotka korostavat kulttuuriomaisuuden merkitystä alkuperämaidensa kansoille. Suomen kansallismuseon yhä tärkeämpi tehtävä on vahvistaa kulttuurienvälistä dialogia, moninaisuutta ja jokaisen oikeutta omaan kulttuuriperintöönsä”, täydentää Anttila.

Suomen kansalliset kokoelmat ovat valtion omaisuutta, joten luovuttaminen on edellyttänyt valtioneuvoston lupaa. Päätös tehtiin valtioneuvoston yleistunnossa 13.8.2020.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko iloitsee päätöksestä: ”Tämä päätös on kansainvälisestikin merkittävä ja toteuttaa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen periaatteita. Haluan kiittää Suomen kansallismuseota siitä vastuullisesta tavasta, jolla se on hoitanut palautusta hyvässä yhteistyössä Mesa Verden alkuperäiskansojen edustajien ja USA:n viranomaisten kanssa. Palautuksen onnistuminen on merkittävä asia Mesa Verden kansoille, mutta myös Suomelle ja Suomen kansallismuseolle.”

Kulttuurinen kestävyys edellyttää jatkuvaa kansainvälistä työtä

Tänä päivänä kulttuuriperintöaineistojen vientiä pois alkuperämaasta säätelevät kansainväliset sopimukset. 1890-luvulla sopimuksia ei ollut laadittu, eikä nykypäivän sopimuksia sovelleta takautuvasti. Vaikka hautalöytöjen tuominen Eurooppaan ei aikoinaan tapahtunut lainvastaisesti, nyt voidaan todeta, että toiminnassa ei otettu huomioon hautojen kulttuurista ja hengellistä suurta merkitystä alkuperäiskansalle.

Alkuperäiskansoja edustivat repatriaatioprosessissa neljä heimoa: Hopi, Acoma, Zia ja Zuni. Heidän toimestaan toteutettiin myös esivanhempien uudelleenhautaaminen. Yhteisessä tiedotteessaan heimojen edustajat korostavat, miten merkityksellistä ja arvokasta on, että kansojen esivanhemmat ovat nyt päässeet rauhaan ja miten tärkeää on kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja ymmärrys.

Nyt tapahtunut repatriaatio toteuttaa osaltaan myös kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi laaditun Unescon yleissopimuksen henkeä. Sopimuksen solmimisesta Pariisissa 1970 tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.