Kansallismuseo Suomen tarina James Medcraft
Kansallismuseon kummilapsitoiminta alkaa kesäkuun alussa Vau! Vauvat valtaavat museon! -tapahtumaviikolla. Kuva: James Medcraft, Museovirasto

Suomen kansallismuseo mukaan Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -toimintaan vuoden 2023 alusta 

Museot

Helsingin kaupungin lapsiperheille suuntaama maksuton kulttuuripalvelu, Kulttuurin kummilapset, on koonnut jo noin 11 000 helsinkiläislasta läheisineen kulttuurin pariin. Suomen kansallismuseo ottaa kummilapsikseen vuonna 2023 syntyvän ikäluokan yhdessä neljän muun kulttuuriperintöorganisaation kanssa.

Kulttuurin kummilapset -hankkeen tavoitteena on tarjota helsinkiläisille lapsiperheille yhdenvertainen ja helposti saavutettava väylä kulttuurin ja yhteisen kulttuuriperinnön pariin. Kummilapset perheineen pääsevät tutustumaan Kansallismuseoon ja kokemaan Suomen historian ja kulttuurin osaksi omaa kulttuuriperintöään. Maksuttomat kummilapsitapahtumat kokoavat yhteen koko ikäluokan kulttuurisisältöjen pariin.

”Kulttuuri on keskeistä ihmisenä olemiselle, ja lapsesta asti alkanut kulttuuriharrastus lisää ymmärrystä maailmasta ja omista juurista. On tulevaisuuden kannalta tärkeää kokea kuuluvansa johonkin historialliseen jatkumoon, se lisää turvallisuudentunnetta. Kulttuurin kummilapset -yhteistyön kautta tavoitamme helsinkiläiset perheet ja madallamme kynnystä tulla Kansallismuseoon”, Suomen kansallismuseon museolehtori Hanna Korhonen sanoo.

Kummitoimijat tarjoavat kummilapsille perheineen kaksi kertaa vuodessa maksutonta kulttuuritoimintaa. Muoto vaihtelee pienemmistä työpajoista suurempiin tapahtumiin. Kansallismuseon kummilapsitoiminta alkaa kesäkuun alussa Vau! Vauvat valtaavat museon! -tapahtumaviikolla, kun maanantaista perjantaihin 45 vauvaa läheisineen kutsutaan Kansallismuseoon. Museo tiedottaa tapahtumista lisää lähempänä ajankohtaa.

Kulttuurin kummilapset -palvelussa on mukana jo 32 kulttuuritoimijaa. Vuonna 2020 alkanut toiminta lisää Helsingissä sijaitsevien kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Palvelulla pyritään tavoittamaan myös niitä perheitä, jotka eivät kulttuurilaitoksissa yleensä vieraile.

”Muiden kulttuuriperintöalan toimijoiden mukana olo tarjoaa yhteisiä kehittämisen ja oppimisen kokemuksia myös organisaatioille, ja tukea ja koulutusta on saatavilla tarpeen mukaan. Tuntuu helpolta olla mukana tässä, koska raamit ovat niin selkeät”, Korhonen kertoo.

Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyvät Helsingissä asuvat lapset voi ilmoittaa mukaan Kulttuurin kummilapsiksi osoitteessa https://kummilapset.hel.fi/fi/...  

Lapsen syntymävuosi määrittelee kummiorganisaatiot, jotka tarjoavat lapselle kulttuuripalveluita Kulttuurin kummilapset -hankkeessa.

 Kulttuurin kummilapset on maksuton kulttuuripalvelu helsinkiläisille lapsiperheille. Jokaisella vuodesta 2020 eteenpäin Helsingissä syntyvällä lapsella on kummina oma kulttuuritoimija, joka kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen kummilasten kehitysvaiheen mukaan räätälöityyn kulttuuritapahtumaan. Tapahtumat ovat maksuttomia, ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia. Kummitoimija määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Kummius jatkuu siihen asti, kunnes lapsi aloittaa koulun. Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.