Sober curious -ilmiö

Kuukauden esine - Elokuu 2023

Keväällä 2023 järjestettiin Suomen kansallismuseon ja Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen yhteistyössä Elävä aineellisuus -kurssi. Opiskelijat tutustuivat kurssilla Suomen kansallismuseon nykyajan dokumentointiin sekä toteuttivat ryhmätyönä aiheeseen liittyvät tallennusprojektit. Kurssilaisten yhtenä dokumentointikohteena oli suomalaisen alkoholikulttuurin muutokset sober curious -ilmiön näkökulmasta.

Mitä sinä tallentaisit tästä hetkestä museon kokoelmiin?

Kurssilla pohdittiin opiskelijoiden kanssa yhdessä sitä, mitä tästä ajasta Suomen kansallismuseon kokoelmiin olisi merkityksellistä tallentaa. Kurssilaiset suunnittelivat ja toteuttivat ajatustensa pohjalta nykyajan ilmiöitä koskevat tallennusprojektit. Dokumentoitavat aiheet perustuivat opiskelijoiden omiin pohdintoihin museokokoelmiin tallennettavista ilmiöistä sekä niiden esineellistymisestä.

Opiskelijat ehdottivat yhdeksi tallennuskohteeksi sober curious -ilmiötä, jolla tarkoitetaan alkoholinkäytön vähentämistä tai lopettamista, ns. uteliasta ja rentoa asennoitumista alkoholittomuuteen. Ilmiö voidaan ymmärtää myös tätä laajemmin, kyseenalaistavana lähestymistapana omaan alkoholinkulutukseen ja alkoholin rooliin yhteiskunnassa.

Opiskelijoiden ehdotuksen taustalla oli ajatus dokumentoida suomalaisen alkoholikulttuurin viime vuosien muutoksia: Alkoholittomuutta koskevat valinnat ovat ilmenneet nuorten alkoholinkulutuksen laskuna, mutta myös vähittäismyynnissä ja kauppojen hyllyillä. Alkoholittomien tuotteiden myynti ja tarjonta on kasvanut, ja esimerkiksi suomalaiset panimot ovat viime vuosina investoineet alkoholittomien juomien valmistukseen.

Tallennuskohteena rento raittius

Ilmiön esineellistymistä koskevien pohdintojen jälkeen, sober curious -ilmiö päätettiin tallentaa alkoholittoman tisleen tuotepakkauksen muodossa. Ilmiön taustatutkimukseksi opiskelijat haastattelivat sähköpostitse Katri Ylistä, joka on ilmiötä sosiaalisessa mediassa käsittelevän Darravapaa-yhteisön toinen perustaja. Trendiä on viime vuosina käsitelty juuri sosiaalisen median kanavissa sekä podcasteissa.

Opiskelijoiden tallentaman pullon on valmistanut The Helsinki Distilling Company. Tuotemerkki Helsinki Nolla on alkoholiton ja vesipohjainen makutisle, joka valmistetaan tislaamon salaisella reseptillä. Juoman on mainostettu olevan alkoholiton vaihtoehto ginille cocktailia mukaileviin drinkkeihin. Kirkkaasta lasista valmistettu paksu pullo on samanlainen kuin yrityksen alkoholillisten juomien tuotepakkaukset.

Alkoholin kulutuksen hyväksyttävyydestä ja yleisyydestä kertoo, että raittiutta joudutaan usein perustelemaan. Opiskelijoiden haastattelema Katri Ylinen toi esille, että ”Parhaimmillaan ilmiö on omiaan vähentämään stigmaa alkoholiongelmien ympärillä, normalisoimalla sitä, että aina ei tosiaankaan tarvitse ottaa.” Sober curious -ilmiö onkin kyseenalaistanut alkoholin keskeisen roolin osana sosiaalisia suhteita ja tapahtumia. Ilmiön myötä Suomessa on järjestetty alkoholittomia yökerhotapahtumia, joissa tarjoillaan Helsinki Nollan kaltaisista juomista valmistettuja drinkkejä, mocktaileja.

Sober curious -termin taustalla on brittiläinen Ruby Warrington, jonka ilmiöstä kertova teos julkaistiin vuonna 2018. Maailmanlaajuinen trendi on ollut erityisen suosittu nuorten ja terveystietoisten keskuudessa. Koska elämäntavassa on painotettu usein yksilön terveellisiä elämäntapoja sekä alkoholittomuuden terveysvaikutuksia, ilmiöllä on yhteys muihin hyvinvointia korostaviin nykyajan trendeihin.

Moderni ilmiö?

Vaikka sober curious saattaa näyttäytyä uutena trendinä, raittius ja siihen kannustavat sosiaaliset liikkeet eivät ole historiallisesti uusi ilmiö. Suomalaisten alkoholinkulutusta on pyritty sääntelemään lakien avulla, mutta raittiutta ovat ajaneet myös erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet sekä alakulttuurit. Suomessa on esimerkiksi vaikuttanut straight edge -alakulttuuri, joka syntyi yhdysvaltalaisten punkkareiden vastareaktiona punk-kulttuuriin liitetylle holtittomalle juopottelulle. ”Streittarien” elämäntavassa korostuu päihteettömyyden lisäksi usein myös eläinten oikeuksien puolustaminen.

Suomen kansallismuseossa dokumentoidaan nykyhetken ilmiöitä ja yhteiskunnallisia käännekohtia. Tallennus toteutetaan useimmiten tuoreeltaan, kun objektia ja ilmiötä koskevat tiedot ovat vielä kattavasti saatavilla. Nykydokumentoinnissa käännekohtien ja ilmiöiden tunnistaminen sekä laaja tallentaminen saattaa olla haastavaa. Käännekohtien tallennusta merkittävämpää voikin olla muutosten dokumentointi. Sober curious -ilmiön tallentamisella, opiskelijat dokumentoivat omasta näkökulmastaan suomalaisessa alkoholikulttuurissa viime vuosina tapahtuneita sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia muutoksia.

Anni Minkkinen

Lähteitä ja lukemista

Darravapaa- yhteisön verkkosivusto. https://www.darravapaa.fi/

Dufva Mikko & Rowley Christopher, 2022. Heikot signaalit 2022 – tarinoita tulevaisuuksista. Sitran selvityksiä 200. https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/

Kataja Kati, 20.5.2021. Päihteiden käytön merkityksellisyys ja merkityksettömyys. Itä-Suomen yliopiston blogi. https://blogs.uef.fi/puheenvuoroja/category/kati-kataja/

Kendall Emily, 18.11.2022. "Straight edge", Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/straight-edge

HS 4.8.2019. Krapula-ahdistukseen kyllästyneet nuoret julistavat sanomaansa sosiaalisessa mediassa: Perinteinen raittius­liike sai haastajan ”kokeilevasta alkoholittomuudesta”. https://www.hs.fi/ulkomaat/art2000006194013.htm

HS 20.9.2019. Raittiiden opiskelijoiden määrä kasvaa: Tilastot näyttävät, minkä alan opiskelijat juovat eniten ja minkä vähiten. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006246168.html

HS 1.3.2021. Alkon myynti kasvoi roimasti helmikuussa, ja perinteisen viinamonopolin kuumimpia trendejä on nyt alkoholittomuus – tästä sober curious -ilmiössä on kyse. https://www.hs.fi/talous/art-2000007853836.html

HS 1.9.2021. Suomalainen tislaamo alkaa myydä ”viinaa”, jossa ei ole lainkaan alkoholia. https://www.hs.fi/ruoka/art-2000008232443.html

HS 23.9.2022. Tällä klubilla kaikki on nurin kurin: tanssilattia täyttyy jo alkuillasta ja paikat kiiltävät puhtauttaan, koska tiskillä ei myydä viinaa. https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000009072098.html

Nylund Emma, 2022. Alkoholikriittisen juomisen käytäntö nuorten kuluttajien keskuudessa. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101840

Peltonen Matti; Kilpiö Kaarina; Kuusi Hanna (toim.), 2006. Alkoholin vuosisata – suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pylvänäinen Juho, 2022. ”Se on treenikysymys opetella pitää hauskaa ilman viinaa!”: Sober curious terapeuttisena käytäntönä ja alkoholinormatiivisuuden haastajana. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020325828

Warrington Ruby, 2019. Sober curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol. New York, HarperOne.

YLE uutiset 7.9.2022. Alkoholittomuus näkyy nyt opiskelijabileissä – Tampereen Nami-appro kerää valtavasti osallistujia. https://yle.fi/a/3-12611606

YLE uutiset 12.1.2023. Alkoholittomat juomat käyvät niin hyvin kaupaksi, että suurpanimo alkaa poistaa alkoholia oluesta Suomessa. https://yle.fi/a/74-20012268

Opetusyhteistyö-nykydokumentointiprojekti, IT189, Katri Ylisen sähköpostihaastattelu 25.4.2023

Kuva, jossa on pullon etupuoli
Pullon tuotemerkki on alkoholiton ja vesipohjainen makutisle. Sober curious -ilmiön myötä on järjestetty alkoholittomia yökerhotapahtumia, joissa tarjoillaan vastaavanlaisista juomista valmistettuja, cocktaileja mukailevia drinkkejä.

Pullon taustapuoli
Poiketen alkoholituotteista tisleen taustaetiketissä on ainesosaluettelo ja ravintosisältö.