Kirjasto

Suomen merimuseon kirjasto on osa Museoviraston kirjaston kokoelmaa. Aineisto sijaitsee Tietokeskus Vellamossa, jonka toimijoita ovat Merimuseon lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto (XAMK), Kymenlaakson museo ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

Tietokeskuksen painetut kokoelmat koostuvat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Tietokeskus Vellamoon siirtyneestä osasta Merikirjaston kokoelmia, Suomen merimuseon kirjastosta, joka on osa Museoviraston kirjaston kokoelmaa, sekä Kymenlaakson museon käsikirjastosta. Painettua aineistoa on noin 20 000 kirjaa ja 3 500 lehtivuosikertaa. Painetun kokoelman keskeisiä aihealueita ovat mm. merenkulku, merihistoria, laivanrakennus, saaristo- ja sisävesietnologia, arkeologia, Kymenlaakson paikallishistoria, Suomen historia, kulttuurihistoria, museologia ja vesien suojelu.

Tietokeskuksen kokoelmat sisältävät kirjoja, lehtiä, AV-aineistoa sekä elektronista aineistoa opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tarpeisiin. Tarjolla on lainauspalveluja, aineiston käytön opastusta, kauko- ja tietopalvelua sekä mm. mahdollisuus tilata kohderyhmän mukaan räätälöityä tiedonhankinnan opetusta. Tekniset ratkaisut mahdollistavat, että tiloissa pääsee käyttämään kaikkien tietokeskuksen toimijaorganisaatioiden lisensioimia tieteellisiä elektronisia aineistoja. Asiakkaiden käytössä on ainutlaatuisen laaja ja kattava sähköinen kokoelma eri alojen tietokantoja, elektronisia kokotekstilehtiä ja e-kirjoja.

Katso lisää
Tietokeskus Vellamon verkkosivut, mm. asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat.
Kirjojen tiedot ovat haettavissa Kaakkuri-kokoelmatietokannasta.