Webbutikens avtals- och leveransvillkor

Avtals- och leveransvillkoren för webbutiken (”Webbutik”) för Finlands nationalmuseums destination Tavastehus slott (hädanefter kallat ”Finlands nationalmuseum”), som verkar som en del av Museiverket, gäller för alla aktiviteter utförda av kunden (”Kund”) i Finlands nationalmuseums webbutik, oavsett med vilken terminal kunden använder tjänsten. Kunden får endast använda Webbutiken i enlighet med de gällande villkoren och gällande lagstiftning.

Avtalsvillkoren utgör ett avtal mellan Kunden och Finlands nationalmuseum och definierar Kundens och Finlands nationalmuseums rättigheter och skyldigheter när det gäller webbhandel.

När inköp görs i Webbutiken bekräftar Kunden att hen bekantat sig med de gällande avtals- och leveransvillkoren och åtar sig att följa dem.

Köp och giltighet av en förhandsbiljett

Förhandsbiljetter till Tavastehus slott

En förhandsbiljett kan endast köpas på Finlands nationalmuseums webbplats https://www.kansallismuseo.fi/sv/haemeenlinna. Tills vidare säljer Finlands nationalmuseum inte förhandsbiljetter via någon annan tjänst som ger rätt till inträde till Tavastehus slott.

En förhandsbiljett som ger rätt till inträde till Tavastehus slott kan köpas för den dag som väljs inom destinationens öppettider och biljettbokningsstatus. Förhandsbiljettens giltighetsdag kan inte ändras efter köpet.

Kunden kan köpa upp till nio förhandsbiljetter i ett köp.

Observera att Kunden på plats och ställe endast kan köpa biljetter till Tavastehus slott som berättigar till inträde under samma dag.

Kontroll av biljetten

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till Tavastehus slott

Vid ankomsten ska Kunden byta ut sin förhandsbiljett mot ett klistermärke som berättigar till inträde på besöksdagen. Bytet sker vid Tavastehus slotts kassa.

Biljetten kan visas från en smartenhet eller en utskrift. Biljetten kan inte lösas in mot namnet.

Rätten till en rabatterad biljett ska bevisas när en förhandsbiljett byts mot ett inträdesklistermärke.

Rättigheter

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till Tavastehus slott

Förhandsbiljetten berättigar till ett inträde under en vald dag.

Förhandsbiljetten ska bytas mot ett inträdesklistermärke senast två (2) timmar innan Tavastehus slotts stängningstid.

Om Kunden inte kan använda sin biljett på grund av orsaker relaterade till Finlands nationalmuseum/Tavastehus slott, återbetalas biljetten/biljetterna till Kunden som köpte biljetten/biljetterna eller ändras till en annan dag.

Förhandsbiljetten är innehavarspecifik. Rättigheterna till förhandsbiljetten omfattar endast innehavaren.

Betalning av biljetten

Betalning av förhandsbiljetterna sker i Webbutiken. Betaltjänstleverantören är tjänsten Suomi.fi-betalningar. I vår webbutik fungerar de vanligaste kreditkorten (som Visa, Eurocard, MasterCard, AMEX), nätbank och mobilbetalning som betalningsmetoderna Siirto och MobilePay .

Registrering

Att köpa en biljett kräver inte registrering.

Leverans av biljetten

Biljetter som köpts från Webbutiken levereras i PDF-format efter betalning till Kundens e-post. Biljetterna levereras inte per post. Om det verkar finnas en försening i biljettens leverans bör Kunden kontrollera e-postens skräppostmapp.

Bytes- och returvillkor

Förhandsbiljetter som berättigar till inträde till Tavastehus slott

Köpta biljetter återbetalas i princip inte och kan inte bytas eller returneras.

Ett undantag från ovanstående är en situation där biljettinnehavaren inte får inträde till Tavastehus slott trots att hen anländer till slottet senast två timmar innan stängning. I detta fall återbetalar eller ändrar Finlands nationalmuseum biljetten till en annan dag.

Problemsituationer

I problemsituationer ska Kunden kontakta kundtjänsten antingen per e-post tickets.hamecastle@kansallismuseo.fi eller genom att ringa numret + 358 295 33 6932. Du når vår kundtjänst bäst via e-post.

Tredjeparter i Webbutiken

Finlands nationalmuseums webbplats har en länk till Webbutiken, som är en sida som ägs och upprätthålls av en tredje part. Finlands nationalmuseum ansvarar inte för funktionalitet, innehåll eller andra egenskaper på sidor som produceras av en tredje part. Sidan kan ha egna användarvillkor och kundregister. Finlands nationalmuseum har inte möjlighet att påverka innehållet på sidan, vars upphovsman eller utgivare är någon annan än Finlands nationalmuseum.

Immateriella rättigheter

Hela innehållet i webbutiken, som bilder, logotyper, produktinformation och texter, är egendom skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av Finlands nationalmuseum och/eller en tredje part. Alla immateriella rättigheter till webbutikens innehåll tillhör Finlands nationalmuseum och/eller en tredje part.

Övriga villkor

Finlands nationalmuseum garanterar inte oavbruten eller felfri drift av Webbutiken och ansvarar inte för dess tillgänglighet. Finlands nationalmuseum förbehåller sig rätten att tillfälligt inaktivera tjänsten eller en del av den, till exempel på grund av uppdateringar av Webbutiken. Med förbehåll för tvångsmässig lagstiftning, ansvarar inte Finlands nationalmuseum för skador som orsakats av användningen av Webbutiken, dess förhindrade användning eller av någon annan relaterad anledning.

Finlands nationalmuseum förbehåller sig rätten att ändra avtals- och leveransvillkoren för webbutiken utan att meddela om detta i förväg. Tjänster, utseende, innehåll, tillgänglighet och egenskaper som erbjuds i webbutiken kan också ändras.

Finlands lag gäller för alla tjänstevillkor.

Tjänsteleverantör

Museiverket
FO-nummer: 0292559-2
PB 913, 00101 Helsingfors

tickets.hamecastle@kansallismuseo.fi