Kontaktuppgifter

Nationalmuseum

tfn. 0295 33 6000 (telefonväxel, Museiverket)
kansallismuseo@kansallismuseo.fi

Postadress
PB 913, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress

Nationalmuseet / Museiverket behandlar och arkiverar inköpsfakturorna elektroniskt och därför ber vi Er att skicka Era fakturor som nätfakturor.

Adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702925592
Nätfakturaoperatören är OpusCapita Group Oy, förmedlarkod: E204503
Museiverkets FO-nummer: 0292559-2
Mervärdesskattenummer: FI02925592