Konserveringsarbetet kräver noggrannhet. Bild: Museiverket.

Konserveringstjänster

Nationalmuseets konserveringsenhet erbjuder mångsidiga konserveringstjänster.

Förutom kompetens och utrustning för konservering av föremål, konst, möbler och textilier har konserveringsenheten specialkompetens samt lokaler med stor kapacitet och digital utrustning för röntgenundersökningar.

Centret för samlingar och konservering gör även materialanalyser med XRF- och FTIR-utrustning.

Vrakfynd och annat vattendränkt arkeologiskt material kan behandlas i en vakuumfrystorkningsmaskin med en fem meter lång kammare.

Observera att konserveringstjänsternas tillgänglighet och tidtabell påverkas av personalens övriga arbete med Nationalmuseets egna utställnings- och forskningsprojekt.

Mer information ges av:

Eero Ehanti, tfn 0295 33 6139, eero.ehanti@kansallismuseo.fi