Isbrytaren Tarmo ingår i Finlands sjöhistoriska museums samlingar. Bild: Topi Leikas/Museiverket.

Sjöhistoriska museums samlingar

Finländsk sjöfart och maritim verksamhet förr och nu.

Finlands sjöhistoriska museums samlingar omfattar föremåls-, båt-, dokument- och bildsamlingar som ger mångsidiga perspektiv på den finländska sjöfarten förr och nu.

Föremålssamlingarna omfattar över 16 000 föremål och bildsamlingarna 37 000 fotografier. Dokumentsamlingen omfattar 150 hyllmeter dokument samt 8 000 kartor och ritningar, främst båt- och fartygsritningar. Museivärkets Bildsamlingar sköter bildsamlingen och ansvarar för dess kundtjänst, öppna här.

Sjöhistoriska museets samlingar består av tre huvudhelheter: marinarkeologiskt material, material som anknyter till statens civila sjöfartsadministration samt material som anknyter till kommersiell sjöfart. Sjöhistoriska museet bevarar också material med anknytning till bland annat båtar och båtliv samt fartygs- och båtbyggande. Havsfiske och insjötrafik är två stora helheter som lämnats utanför dokumentationsprogrammet. Maritima centret Forum Marinum ansvarar för att dokumentera Finlands fartygshistoria.

Samlingarna av föremål, dokument och fotografier utvidgas huvudsakligen genom donationer. Marinarkeologiskt material upptas i samlingarna genom fältarbeten utförda av Museiverkets egna aktörer och andra aktörer som fått tillstånd.

Ytterligare information:

Timo-Tapani Kunttu, tfn 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi