Otuktscellen

Öppet idag 10—17
28.5.2021 10:00

År 2021 blev det 50 år sedan homosexualitet avkriminaliserades. Fängelset högtidlighållde detta jubileumsår genom att utöka Fängelsets utställning med Otuktscellen, det vill säga cellen för män som dömts för homosexualitet.

”Otukt med person av samma kön” stod som brottsrubricering i Finlands första strafflag från 1894 till 1971. Där lagrummet uppstod utan större väsen, avskaffades det ur strafflagen närmare 80 år senare till följd av en omfattande samhällsdebatt. Under de åren dömdes 1 074 personer, i huvudsak män (1 034 pers.), med stöd av otuktsparagrafen (20:12,1) för sexuella handlingar med personer av samma kön. Straffet var som längst två års fängelse.

Cell nummer 25 på andra våningen, Otuktscellen, utgör ett kargt vittnesmål om homosexuellas ställning före avkriminaliseringen. I cellen finns bland annat en overheadprojektor som återger ett informationspaket om brottsrubriceringen ”otukt med person av samma kön”. I cellen finns även en kopia av tidningen 96, som publicerades av Psyke ry. Psyke ry var Finlands första specialiserade organisation för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Tidningen 96 var länge den enda tidningen som kunde publicera homosexuella personers kontaktannonser. Helsingin Sanomat vägrade att publicera alla annonser som innehöll minsta antydan om homosexuella relationer.

I cellen kan man även lyssna på ett ljudspår från Reino Paasilinnas dokumentärprogram ”Toisenlainen itsenäisyyspäiväohjelma” (Ett annorlunda självständighetsdagsprogram) från 1967, där en homosexuell man fick komma till tals. Du kan lyssna på hurdana självupplevda tankar om homosexualitet som förekom då det ännu var ett brott.

På skrivbordet finns ett handskrivet brev, som en person som dömts för homosexualitet skrev 16.1.1934 till Helsingfors rådstuvurätt.