Annikki Tähtis guldskiva, Kuningaskobra, 1956. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Musiksamlingen

Från Kuningaskobra till Hurriganes!

I Nationalmuseets musiksamlingar bevaras material med anknytning till finländsk musik. Samlingen utökas med material om för finländare betydelsefulla, finländska musiker och låtskrivare, finländsk musikproduktion och teknik samt musikkonsumtion i Finland.

Synvinkeln på musiken är omfattande och genreöverskridande. Dokumentationsobjekt är musikens betydelse i samhället, professionell musikproduktion och -framträdande, musikteknik, musikkonsumtion i alla åldersgrupper och fandom. Dokumentationens tyngdpunkt ligger på föremål men även material som genereras av samtidsdokumentation bevaras. Dokumentationens geografiska område är Finland.

Tidsmässigt koncentreras dokumentationen från 1890-talet fram till idag med fokus på modern musik. I de finländska museisamlingarna finns få föremål som behandlar musik från 1950-talet till idag, vilket gör att utökningen av musiksamlingen fokuserar på denna period.

Bevaringen är genreöverskridande men strävar samtidigt efter att fokusera särskilt på stilar eller teman som inte systematiskt bevaras av andra aktörer. Perspektivet i utökningen av samlingarna är riksomfattande betydelse och sker i ett aktivt samarbete med Musikmuseet.

Ytterligare information:

Kerttuli Hoppa, tfn 0295 33 6389, kerttuli.hoppa@kansallismuseo.fi