Lokalerna på Centret för samlingar och konservering möjliggör lämplig förvaring även av stora fordon. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Förvaring av samlingarna

Föremål som ingår i museets samlingar förvaras, hanteras och vårdas enligt principerna för förebyggande konservering.

För långtidsförvaring av Nationalmuseets samlingar används två fastigheter som är planerade för ändamålet, Museiverkets centrallager i Orimattila och centret för samlingar och konservering i Vanda. Även sjöhistoriska museet i Kotka har lämpliga lokaler för förvaring av samlingarna. Föremål ur samlingarna visas även i utställningar på Nationalmuseets olika museer.

I de miljökontrollerade förvaringsutrymmena har man skapat stabila miljöer som lämpar sig för olika typer av föremål. Föremålens säkerhet beaktas under alla åtgärder. Målet är att trygga föremålens säkerhet och främja samlingarnas tillgänglighet för såväl kunderna som museets egen verksamhet.

Enheten samlingscentret ansvar för förvaringen av Finlands nationalmuseums föremålssamlingar, upprätthållande och restaurering av fartygs- och båtsamlingarna samt konserveringen av sjöhistoriska museets samlingar. Enheten erbjuder även förvaringstjänster för andra museer och aktörer.

Kontaktuppgifter