Två pennspetsar och en liten kniv hade gömts i trälådans lönnfack (VA246:1–4). Bild: Marco Melander/Museiverket.

Fängelsemuseets samling

Det finländska fängelseväsendets och den finländska fångvårdens historia.

Fängelsemuseets samling fick sin början 1893 då Fångvårdsväsendet i Finland beslutade att grunda ett fångvårdsmuseum. Idén var inspirerad av en fransk fångvårdsutställning som föreningsmedlemmarna hade bekantat sig med vid ett internationellt fångvårdsmöte i S:t Petersburg. Museisamlingen började omedelbart utökas efter beslutet om att grunda museet och omfattar numera cirka 10 000 föremål.

Samlingen berättar om det finländska fängelseväsendets och den finländska fångvårdens historia. Samlingen innehåller föremål med anknytning till fångarnas arbetsverksamhet, utbildning, hälsovård, disciplin, bevakning och kläder samt fängelsepersonalens verksamhet. Föremålen från Tavastehus länsfängelse utgör en betydande helhet som 1993 blev en del av samlingen när fängelseverksamheten upphörde i Linnanniemi.

Samlingen som ägdes av Brottspåföljdsmyndigheten och förvaltades av Tavastehus stadsmuseum överfördes 2019 till Museiverket och Finlands nationalmuseum. Samlingen utställs i Tavastehus gamla länsfängelsebyggnad, det vill säga Finlands nationalmuseums Fängelse. Finlands största fängelsemuseum är öppet för allmänheten på somrarna. Du kan också bekanta dig med föremålen på nätet i tjänsten Finna.

Ytterligare information:

Anni Minkkinen, tfn 0295 33 6323, anni.minkkinen@kansallismuseo.fi