Riddarsalen och Gobelängen

Öppet idag 10—17
15.2.2018 12:00

Rustningar, altarkläde, gobeläng och svärd – det är några av föremålen som hämtats till Tavastehus slott från Nationalmuseets samlingar. Kika in i gångna tider via dessa fascinerande föremål!

I riddarsalen kan du bekanta dig med rustningar och svärd. Rustningen i mässingsplåt av finskfödda översten Henrik Klasson Fleming (1584–1650) från början av 1600-talet är väldigt unik. Den guldskimrande rustningen som antagligen var tillverkad för parader eller fester flyttades till Virmo kyrka som minnesföremål i samband med Flemings begravning. Den utmanande konserveringen och utställnigen möjliggjordes av det ekonomiska stöd som rustningens kulturfaddrar Jaakko och Tua Björklund gav.

Även överstelöjtnant Carl Bäcks (1609–1663) rustning i järn och ett svärd från Letala kyrka vars sabel av hög kvalitet sannolikt tillverkats i Tyskland (Solingen) förevisas.

Brynjan i järn hittades på Linnamäki i Kivinebb socken i början av 1830-talet. I riddarsalen finns även det tvåhändiga 1400-talssvärdet som skolpojkarna Sami Riippi, Lasse Hyvönen och Jukka Hartikainen från Tavastehus hittade på Vanajavesis strand 1988. Svärdet återvänder nu till slottet.

Färgerna på gobelängen som eventuellt tillverkats i Antwerpen eller i Bryssel i slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet och som nu hänger i drottningens kammare är välbevarade. Men det syns även livsspår: små delar saknas, övredelen har lappats och reparerats. Den andra textilen som förevisas ligger i förrummet till kyrkosalen. Restaureringen av det medeltida bårklädet från Masku som tillhör Nationalmuseets samlingar genomfördes i samarbete av 16 erfarna utövare av historiska textilier och handarbete. Arbetet tog totalt cirka 1 600 timmar. Bårklädet tillverkades troligen av birgittinnunnorna i Nådendal, tidigast under 1440-talet.