Info

Museet har vanliga öppettider fr.o.m. den 2 juni, men säkerhetsåtgärder p.g.a. coronaviruset kan påverka tjänster på museer och slott av Finlands nationalmuseum.

Vi vill erbjuda ett angenämt och tryggt museibesök och informerar om våra anordningar på vår webbsida.


Sommarsäsongen

Museerna, isbrytaren Tarmo och restaurangen är öppna
25.6.–12.8.
mån–tis, tors–sön 10–18
ons 10–20

Isbrytaren Tarmo är öppen
15.5.–24.6. ja 13.–19.8. tis, tors–sön 10–17
ons 10–20
mån stängd


Museernas inträdesavgifter

Vuxna 10 euro
Studeranden, pensionärer och beväringar 6 euro
Gruppbiljett (minst 15 vuxna) 6 euro
Personer under 18 år samt krigsveteraner och lottor med assistenter gratis.
Onsdagar kl. 17–20 är inträdet till utställningarna gratis för alla.
Isbrytaren Tarmo är öppen nästa gång sommarsäsongen 2018. Biljett 5 euro. I Vellamo accepteras Museikort, Smartums motions- och kultursedlar samt Tyky+, VIRIKESETELI® ochTICKET VIRIKE®.


Betalmetoder

Inträdesavgifter, avgifter för guidning och lokalhyra kan betalas kontant samt med bankkort och de vanligaste kreditkorten.