Polstjärnan, Södra korset

Havet tar, havet för. I Finlands sjöhistoriska museum kan man röra sig på ytan och I djupen.

Över haven färdas såväl människor som föremål och tankar. I Finlands sjöhistoriska museum kan man resa över haven i tid och rum, med båt, i hamnar, i fjärran länder och längs hemstranden. Fixstjärnorna på resan är Polstjärnan på norra himmeln och Södra korset på södra hemisfären, stjärnorna som styr oss såväl i våra hemmavatten som på oceanerna.

Bland utställningens digra utbud kan exempelvis nämnas den 1747 sjunkna St Mikaels enastående vrakfynd, som berättar levande och fantasifulla historier om hur sjölivet, och livet i vidare bemärkelse, var förr. Den vackra 7,5 meter stora miniatyren av passagerarfartyget s/s Arcturus uppväcker fartyget och dess dramatiska skeden till livs.

Finnjet – Östersjöns snabbaste hotell, Östersjöns vinthund – är framme på många sätt. På väggen fascinerar Kimmo Kaivantos stora konstverk ”Finska bilder”, som i tiden prydde Finnjets huvudtrappuppgång. På utställningen klargörs även hur en flytmodell av Finnjet ser ut eller hur en hytt av B-klass såg ut innan städerskan inledde sitt arbete.

Vintersjöfarten och isen utgör en del av huvudutställningen. En stor isvägg påminner oss om våra vinterförhållanden och om den stora omvälvning som isbrytarna innebar för sjöfarten i Finland.