Tom of Finland-påslakan (IT26:1). Bild: Johnny Korkman/Museiverket.

Självständighetens tid

Vi bevarar fenomen från Finlands tid som självständig nation.

Samlingen från självständighetens tid grundades år 2017 för att bevara och dokumentera fenomen från 1900- och 2000-talet. Man försöker samla in tillräckligt med material från denna tidsperiod så länge som det ännu är relativt lättillgängligt. Även om samlingen har begränsats till artefakter tillverkade efter 1918, utgör den en fortsättning på teman som även förekommer i äldre artefaktgrupper.

Finland blir allt mer mångkulturellt, och samlingen från självständighetens tid lämpar sig även för bevarande av material som anknyter till migration. I samlingen ingår bland annat en samling på 85 föremål som består av gåvor som studerande med invandrarbakgrund har givit till sina lärare under 20 års tid. Därutöver ingår ett altare med skulpturer som föreställer hinduiska gudar som använts av föreningen Pujari Finland, som verkar i huvudstadsregionen, i deras årliga Durga Puja-ceremoni.

Ytterligare information:

Sanna Teittinen, tfn 0295 33 6394, sanna.teittinen@kansallismuseo.fi