Tom of Finland-påslakan (IT26:1). Bild: Johnny Korkman/Museiverket.

Självständighetens tid

Vi bevarar fenomen från Finlands tid som självständig nation.

Självständighetssamlingen grundades 2017 för att bevara och dokumentera fenomen från 1900- och 2000-talet. Tidigare var de nyare närhistoriska föremålen indelade i en historisk och en etnografisk samling.

Gränsåret är 1918. Desto äldre föremål – förvärv som kompletterar gamla samlingar – placeras fortfarande antingen i den historiska eller den etnografiska samlingen.

I självständighetssamlingen lagras även material som hänför sig till andra samlingar, såsom Myntkabinettet eller det Sjöhistoriska museets eller de etnografiska samlingarna av Finlands nationalmuseum, till exempel föremål som har att göra med multikulturalismen.

Tyngdpunkten när det gäller att utöka museernas samlingar håller på att flyttas alltmer mot fenomenbaserat insamlingsarbete. Då består materialet utöver av föremål även av bland annat intervjuer, dokument, fotografier eller digitala material.

Museernas insamlingsansvar omfattar även dokumentering av nutida fenomen. Vid dokumentationen av nutid används i mån av möjlighet också metoderna för framtidsforskning: samtida tecken, signaler och fenomen analyseras ur framtidens perspektiv – hur hållbara är de i framtiden? Vad blir kvar av denna tid för kommande generationer?

Mer information:

Sanna Teittinen, tfn 0295 33 6394, sanna.teittinen@kansallismuseo.fi