Besöksanvisning

Med anledning av coronaviruset har Finlands Nationalmuseums museer och slott under 2021 öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vi följer upp vid alla museer och slott huruvida tjänsten genomförs på ett säkert sätt och ändrar vid behov hur tjänsten drivs. I museilokalerna följs säkerhetsavstånd och man ombesörjer handhygien och städning ytterst noggrant. Museerna kan ha restriktioner gällande antalet besökare.

Närmare information om enskilt museum och slott finns på museernas och slottens respektive webbplatser. Mer information om anvisningarna gällande säkerhet och museibesök ges dessutom på våra museers elektroniska anslagstavlor och med tillfälliga skyltar som placeras ut i lokalerna.

Välkommen till våra museer och slott!

Anvisninar för ett säkert museibesök

Vårt syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt utrymme för både museibesökare och personalen i såväl normala som i exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i lokalerna och de används selektivt. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna.

Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen, vid behov även vid andra stationer. I en del av våra museer har vi för tillfället tagit bort bland annat de aktivitetspunkter och audioguider som kan vidröras.

I museerna kan inträdet begränsas för en del av lokalerna, såsom verkstäder, små utrymmen och trånga passager, i vilka det är svårt eller omöjligt att vistas säkert. Av säkerhetsskäl kan inträdet till ett museum vara begränsat enbart till en ingång. I museets utrymmen eller på utställningarna kan det finnas en specifik vandringsriktning, som är märkt med skyltar.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Inträdesbiljetter till Nationalmuseet, Tavastehus slott och Olofsborg samt under sommaren till Fängelset och Villnäs kan även köpas i förväg i webbutiken för respektive museum.

Guidningar

Gruppstorlekarna för de guidade rundturerna är anpassade till museilokalerna och vi har planerat säkra rutter för rundvandringarna. I vissa museer erbjuder vi guidningar även utomhus.

Evenemang

En del av evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. i så fall coronavirussituationen förändras, blir vi eventuellt tvungna att ställa in evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på museets webbsida.

Muiseibutiker och museirestauranger

Museibutikerna är öppna när museet är öppet. Städningen i butikerna är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas. Likaså är museirestaurangerna öppna inom ramen för de museimålspecifika öppettiderna. Kontrollera gärna exakta öppettider på museums webbsida. I museirestaurangerna följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.

Möten, fester, övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus i avgränsade områden inom Finlands Nationalmuseums museer och slott. Arrangören för tillställningen måste ta hand om gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla mötes- och festlokaler samt vid lokalernas omedelbara närhet och i alla toaletter.

Munskydd och covid intyg

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år. Vänligen ha vid behov med dig ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska munskydd på våra museer.

Covidintyg krävs inte på våra museer.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.


Finlands Nationalmuseum följer statsrådets, ministeriernas, THL:s, regionförvaltningsverkens och kommunernas regionala och lokala anvisningar.

Närmare information om enskilda museum och slott finns på museimålens respektive webbplatser.Uppdaterad den 14e oktober 2021