Besöksanvisning

Besök i Finlands nationalmuseums museer

Finlands nationalmuseets museer och slott är öppna enligt myndigheternas direktiv. Vi följer myndigheternas och regeringens riktlinjer gällande öppethållning och rekommendationer. Vi följer museispecifikt med om servicen genomförs på ett säkert sätt och vid behov ändrar vi på servicesättet. Säkerhetsavstånden iakttas och handhygienen sköts noga i museilokalerna. Begränsningar som givits gällande kundantal beaktas i museerna och kundernas färdriktning styrs så att lokalerna hålls säkra. Välkommen till våra museer!

ANVISNINGAR FÖR SÄKERT MUSEIBESÖK

Nationalmuseet, Ekudden och Tavastehus slott är stängda t.o.m den 30e april 2021 p.g.a. den almänna coronavirussituationen.

SÄKRA LOKALER

Målsättningen för museerna är att både i normalförhållanden och undantagssituationer erbjuda en fysiskt och psykiskt säker lokal för både besökare och personal. Effektiverad städning utförs i lokalerna. Besökarna erbjuds möjligheten att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen, vid behov även vid andra utrymmen. Interaktiva funktioner som finns i utställningarna är tillsvidare avstängda eller så desinficeras de effektiverat. Inom museet kan inträdet till en del av lokalerna begränsas, i vilka det är svårt att vistas säkert eller i vilka det helt enkelt inte är möjligt, så som små utrymmen, beskådningsrum, teatrar eller trånga passager. På grund av säkerhetsskäl kan man i museet begränsa inträdet enbart till en ingång.

På grund av coronasituationen finns undantagsmässiga anvisningar gällande besök på museet på elektroniska anslagstavlor och tillfälliga skyltar som placerats i lokalerna. Vänligen följ anvisningarna!

SÄKRA AVSTÅND

I museilokalerna ser vi till att besökarna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under museibesöket – såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare av de enskilda lokalerna.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar även emot kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen. Klädförvaring i självbetjäningsfack erbjuds enligt den normala praxisen i varje museum. Hygienen på toaletterna sköts effektiverat.

Om utställningarna har en märkt vandringsriktning rekommenderar vi att den följs. Vänligen följ anvisningarna som finns i museet.

MUSEIRESTAURANGER, -BUTIKER, TILLSTÄLLNINGAR OCH FESTER

Museibutikerna är öppna. Städningen i butikerna är effektiverad och säkerhetsavstånden beaktas. Likaså är museirestaurangerna öppna inom ramen för de museimålspecifika öppettiderna – kontrollera noggrannare öppettider för varje museimål från dess uppgifter. Statsrådets/myndigheternas givna direktiv för restauranger följs i museirestaurangerna. Både kortbetalning och betalning med kontanter är möjlig.

För att möjliggöra en säker evenemangupplevelse för besökarna är deltagarantalet till evenemangen för tillfället begränsat. En del av evenemangen förutsätter förhandsanmälan. Gruppstorlekarna för de guidade rundturerna är anpassade till museilokalerna. Vi har planerat säkra rutter för rundvandringarna och guiderna använder ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd. Vi erbjuder även guidningar utomhus och inledningsguidningar i Nationalmuseets auditorium.

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områdena inom vissa Finlands nationalmuseets museimål. Arrangören för tillställningen måste ta hand om gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla mötes- och festlokaler samt vid lokalernas omedelbara närhet och i alla toaletter.

MUNSKYDD

Vid ett besök på Finlands nationalmuseum slott och museer rekommenderar vi användning av muncskydd. Vänligen ha med dig ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd till museibesökarna.

Fr o m den 26e oktober 2020 gäller en obligatorisk rekommendation för användning av munskydd vid offentliga utrymmen och evenemang inom Kymsotes område. Denna rekommendation gäller på Finlands sjöhistoriska museum.

HANDHYGIEN

Vår personal i kundbetjäningen följer särskild god handhygien. Följ du också!

FRISK TILL MUSEET

Välkommen frisk till museet! Om du känner dig sjuk, stanna hemma tills du är helt frisk/återställd.

Finlands nationalmuseum följer statsrådets, regionförvaltningsverkets och kommunernas lokala rekommendationer.

Uppdaterad den 30e mars 2021