Björnkloamulett (SU6155:21), Chantien-Mansien, Sibirien. Bild: Markku Haverinen/Museiverket.

Finsk-ugriska samlingar

Finsk-ugriskt materiellt kulturarv från en period på hundra år.

En björnkloamulett från Sibirien, udmurtiska näverskor från centrala Ryssland, en 'sorokka' huvudbonad för gifta kvinnor från Voknavolok – Finlands nationalmuseums finsk-ugriska samlingar omfattar fler än 14 000 föremål.

De flesta av föremålen i samlingen samlades in i samband med forskningsresor som gjordes åren 1893–1927, under den tid då byggandet av den finsknationella självkänslan pågick som intensivast. Med anledning av detta gjorde man även omfattande insamlingar av artefakter bland finsk-ugriska folk.

Efter att Finland blivit självständigt och östgränsen stängts avtog insamlingsverksamheten i Sovjetunionen. Den kom igång på nytt först på 1980-talet, men utgångspunkten var då en annan än tidigare. Under fältarbetsresor till Ryssland har man dokumenterat mariernas, udmurternas, mordvinernas samt chanternas och mansernas liv idag, som i hög grad har påverkats av de samhälleliga och ekonomiska förändringarna samt problem med vardagslivet och försörjningen.

Digitaliseringen av de finsk-ugriska samlingarna har gått aktivt framåt och nästan hälften av föremålen (omkring 7 000) är sökbara i tjänsten Finna. Särskilt de estniska textilierna har under de senaste åren väckt stort intresse bland forskare och handarbetsintresserade på båda sidorna om Finska viken.

Ytterligare information:

Anna-Mari Immonen, tfn 0295 33 6433, anna-mari.immonen@kansallismuseo.fi