Historien här och nu!

Vad gjorde du idag? Vad hörde du, vem talade du med, var åt du? Vad hade du på dig och varför? Vi skapar kultur varje dag och gör val i relation till det vi observerat, lärt oss eller ärvt. Historien lever i oss och smälter in i morgondagen.

Finlands nationalmuseum har som uppgift att ge resonans åt vår kultur och förändringar i den. Nationalmuseets samlingar, museer, program och verksamhet inspirerar oss att förstå tiden, livet och mänskligheten.