IMG 80442

Trygg plats

Finlands nationalmuseum -tryggare plats

Var och en har rätt till eget och gemensamt kulturarv. Jämställdhet och jämlikhet är vår mest värdefulla nationalegendom. Finlands nationalmuseum har i uppgift att öka kännedom om kulturer och mångfald samt att främja kulturell hållbarhet – för alla.

Det är viktigt för oss att se till att ditt besök är tryggt. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i likvärdigt och jämlikt bemötande. Vänligen berätta för oss om du stöter på problematiska situationer under ditt museibesök.

Människors lika möjlighet att uppleva ett museibesök eller ett evenemang förverkligas när var och en möts på ett likvärdigt sätt. I våra museer berättar vi många slags berättelser om historien och nutiden och vi tvekar inte heller att berätta om svåra ämnen. Vi gör vårt bästa för att du ska uppleva att också din historia är viktig. Varje människa och historia är värd att bli sedd.

Vi förbinder oss att följa principerna för en tryggare plats i vår verksamhet, på våra evenemang och på Finlands nationalmuseums alla museer och slott. Vi har skapat och behandlat principerna tillsammans med våra anställda.