Kulturens fadderbarn

Finlands nationalmuseum erbjuder gratis evenemang för kulturens fadderbarn två gånger om året. Nationalmuseets fadderbarn är barn från Helsingfors som föds 2023 .

Finlands nationalmuseum är kulturfadder till barn födda i Helsingfors 2023 som en del av projekten Kulturens fadderbarn. Museet erbjuder gratis kulturevenemang för fadderbarn två gånger om året. Anmäl ditt barn här: kummilapset.hel.fi/sv/home

Sedan 2020 har Helsingfors stads projekt Kulturens fadderbarn erbjuder varje barn i Helsingfors en egen kulturfadder. Kulturfaddern bjuder två evenemang per år till barnet. Evenemangen planeras så att de passar barnets utvecklingsnivå, och de stöder hela familjens välmående. Händelserna hålls för barnen i sju år, från födelseåret till skolstartsåret.

Om barnet bor i Helsingfors och är född 2020 eller efter det kan du anmäla hen till fadderbarn på adressen kummilapset.hel.fi/sv/home

Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår. De som är födda i olika år har sina egna kulturaktörer som faddrar.

Kulturfaddrarna för Helsingforsbebisar som föds 2023 är Finlands Arkitekturmuseum, Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Finlands Nationalmuseum, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Helsingfors universitetsmuseum. Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor och stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Oj! Bebisar tar över museet i juni 2023!

5.-9.6.2023 fylls Nationalmuseet med bebisar i evenemanget för Kulturens fadderbarn födda 2023. Museet öppnar för fadderbarnen redan klockan 10, så att du kan lugnt besöka museets utställningar med ditt barn innan museet öppnar för allmänheten. Evenemanget innehåller också olika workshops för gemensamma aktivitetsmoment för barn och vuxna.

Evenemanget är avsett för fadderbarn födda 2023 och deras nära och kära. Det finns gratisbiljetter till varje dags evenemang för 45 fadderbarn. Boka dina biljetter i april 2023 på kummilapset.hel.fi/sv/home

Mer information om Nationalmuseets evenemang för fadderbarn födda 2023:
Museilektor Hanna Korhonen, hanna.korhonen@kansallismuseo.fi

Mer information om Kulturens fadderbarn:
kummilapset.hel.fi/sv/home
kulttuurin.kummilapset@hel.fi