Vårt program

De permanenta utställningarna, guidningar och etablerade former av publikarbete kompletteras av ett mångsidigt och varierande program i våra museer. Tillfälliga utställningar ordnas regelbundet varje år på Nationalmuseet samt på Finlands sjöhistoriska museum och i Tavastehus slott. Mindre utställningshelheter, aktuella samlingspresentationer eller pop up-utställningar kan även ordnas i våra övriga museer och slott. Evenemang som anknyter till utställningsinnehåll eller andra aktuella teman är en viktig del av vårt program. Evenemang ordnas förutom i alla våra museer och slott även annanstans i samarbete med olika aktörer.

Nationalmuseets program varierar stort i fråga om karaktär och teman. Vi producerar aktuella innehåll som intresserar många olika målgrupper. Viktigt för oss är att innehållen inte enbart granskas genom finländska ögon. Vi vidgar uppfattningen om både vad som är finländskt och av dess globala verksamhetsmiljö. Utställningar och evenemang om olika kulturer och ur olika perspektiv är viktiga vid sidan om teman som tangerar Finland.

På våra utställningar behandlar vi fenomen i ljuset av museisamlingar, konstformer och de senaste presentationsmetoderna som även använder sig av teknologi, och rör oss i både tid och rum utan att sätta gränser. Vi producerar utställningar, evenemang och annat program i samarbete med både finländska och internationella partner och aktörer. Vi arbetar också i växelverkan med våra besökare. En del utställningar som vi producerat lånas också ut till andra museer i Finland eller utomlands.