Skulpturer i lagerutställningen på Centret för samlingar. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Samlingar

Bekanta dig med Nationalmuseets mångsidiga samlingar!