Snusdosa snidad av alrot (11905:2). Bild: Markku Haverinen/Museiverket.

Etnologiska samlingar

De etnologiska samlingarna berättar om det finska folkets kultur från 1500-talet till nutid.

I de etnologiska samlingarna ingår omkring 90 000 föremål som på ett mångsidigt sätt berättar om det finska folkets liv, näringar och traditioner. I samlingarna representeras på ett unikt sätt bland annat folkdräkter, ryor, allmogemöbler, bruksföremål för vardag och fest samt typiska näringar och tillhörande verktyg.

Samlingarna kompletteras kontinuerligt genom donationer och köp. Såväl enskilda föremål som större helheter mottas som donationer.

De forskare som ansvarar för artefakterna är experter på materiellt kulturarv. De producerar forskningsdata om artefakterna och besvarar frågor om samlingarna och materiellt kulturarv samt export av kulturföremål. De ansvarar även för Finlands nationalmuseums samiska samlingar, de artefakter som anknyter till skogsfinnarna samt allmogeföremålen på Fölisöns friluftsmuseum.

Artefakter som ingår i samlingarna visas förutom på Nationalmuseet även på Museiverkets övriga museer och folkbyggnader. En del av artefakterna presenteras även i serien Månadens föremål på webben och i tjänsten Finna.

Förteckningar och specialregister över artefakterna i samlingarna samt fotografier och manuskript är tillgängliga för kunder enligt överenskommelse.

Ytterligare information:

Raila Kataja, tfn 0295 33 6388, raila.kataja@kansallismuseo.fi