Fråga museet

Fråga museet är en webbtjänst som upprätthålls av de finländska museerna, där museerna besvarar frågor inom sina specialområden.

I tjänsten kan du ställa frågor om hur gammalt ett föremål är, vem som tillverkat det och vad det använts till. Du kan också bifoga bilder till din fråga. Svaren skickas per e-post och en del av frågorna och svaren kan också publiceras anonymt och i redigerad form i tjänsten Fråga museet.

Nationalmuseet ansvarar för frågor om materiell kultur och museets egna samlingar. Vi besvarar inte frågor om designföremål, såsom glasföremål, kärl från Arabia, lamparmaturer eller möbler. Den som har frågor om sådana föremål bör kontakta specialmuseer inom dessa områden. Observera att museerna inte värderar föremål.

Vi svarar på alla frågor inom två veckor. Svaret på din fråga kan redan finnas i tjänsten Fråga museet, så det lönar sig att kontrollera vad andra har frågat tidigare. Du kommer till tjänsten här.

Information om Nationalmuseets öppettider, inträdesbiljetter, trafikförbindelser och guidade rundturer hittas enklast på Nationalmuseets webbplats, öppna här.

Fornlämningar ska anmälas direkt till Museiverket, öppna här.