Proveniensforskning

Uppgifter med anknytning till föremålets eller konstverkets proveniens och kontext, det vill säga tidigare ägare, användare och användningssammanhang, är viktiga och värdefulla.

Uppgifter med anknytning till föremålets eller konstverkets proveniens och kontext, det vill säga tidigare ägare, användare och användningssammanhang, är viktiga och värdefulla. Ju bättre man känner till dessa bakgrundsuppgifter, desto mer kan man berätta om föremålet som en del av människans liv och vardag, och desto mer mångsidigt kan det utnyttjas inom forskning, i publikationer och i utställningar. I synnerhet gällande de tidigast mottagna föremålen kan inhämtningen av dessa uppgifter numera vara svårt, eftersom uppgifterna kan vara bristfälliga eller svåra att kontrollera och verifiera.

Inom utländsk forskning har man länge fokuserat på forskning beträffande proveniensen till exempel för föremål och konstverk som bytte ägare efter den ryska revolutionen och mellan världskrigen. Särskild uppmärksamhet har riktats till de beslag av judiska personers egendom som nationalsocialisterna gjorde 1933–1945 i Tyskland.

Mycket av informationen som stöder forskningen finns numera tillgänglig på webben, men i Finland försvåras proveniensforskningen i synnerhet av att en stor del av det centrala källmaterialet finns utomlands. Med anledning av detta gynnas både externa forskares arbete och museernas egen forskningsverksamhet av att uppgifter publiceras på webben om sådana föremål och konstverk som forskare, som fokuserar på deras ursprung eller tidigare skeden och då i synnerhet på proveniensforskning, med hjälp av museets uppgifter möjligen kan belysa ytterligare.

Finlands nationalmuseum fokuserar i huvudsak på att bevara kulturhistoria och samlar således inte på äldre utländsk konst. Merparten av den gamla europeiska konsten, det vill säga de så kallade gamla mästarnas verk, som finns i Nationalmuseets samlingar, härstammar från tre privata samlingar, som har donerats till Nationalmuseet.

Stationschef K. E. A. Bergmans (1868–1944) samling katalogiserades 1941 på Nationalmuseet. Bergman ackumulerade sin samling av antikföremål och konst under åren 1895–1930 från antik- och konsthandlare främst från Helsingfors, men uppgifterna om föremålens tidigare ägare är ofta bristfälliga. Vice häradshövding Eric Idestams (1900–1960) samling och ingenjör Albert Enckells (1883–1964) samling omfattar båda konst och antikföremål från såväl Finland som utlandet. Båda skaffade konst, i huvudsak målningar, till sina samlingar från utlandet (Sverige, England och Ryssland) En del av dessa verk har av samlarna bevarade dokumentmaterial men för en del verk känner man inte till anskaffningsomständigheterna närmare. Uppgifterna om ursprunget för en stor del är bristfälliga eller saknas helt, vilket i detta sammanhang inte nödvändigtvis betyder att det skulle vara något tvivelaktigt med deras ursprung.

Om verken i de ovan nämnda Bergmans, Idestams och Enckells samlingar, som hör till Finlands nationalmuseums samlingar, finns kortfattad information på Finlands nationalmuseums webbplats. Man lägger även till högupplösta bilder av verken för användning via tjänsten Finna i takt med att det blir möjligt. Museet tar gärna emot uppgifter med anknytning till verken med hjälp av vilka man kan få mer information om deras historia.

En illustrerad lista i pdf-form av de nedanstående konstverken hittar du här.

Obs. att konstnärsattributionerna är noterade i enlighet med dem, de tidigare ägarna har använt.

Konstnär/tillskriven: Jacques d’Arthois (1613–1686), efter.
Motiv: Skogslandskap.

Datering: 1670-talet.

Olja, duk, 61 x 82 cm.

Proveniens: Köpt i Ryssland i slutet av 1920-talet >Konstsalongen (Bäcksbacka), Helsingfors >Eric Idestam, 1936.

61100:475

Konstnär/tillskriven: Jacob Adriaensz. Backer (1608–1651), hans krets.

Motiv: Bacchus.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 71 x 55 cm.

Proveniens: Konstsalongen (Bäcksbacka), Helsingfors >Eric Idestam.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:860

Konstnär/tillskriven: Pompeo Batoni (1708–1787), efter.

Motiv: Heliga Elisabets martyrdöd.

Datering: 1700-talet.

Olja, duk, 50 x 37 cm.

Proveniens: England >Albert Enckell.

65050:641

Konstnär/tillskriven: Pompeo Batoni (1708–1787), efter.

Motiv: Tuhlaajapoika.

Datering: cirka 1773.

Olja, duk, 131 x 95 cm.

Proveniens: Köpt i St. Petersburg efter 1917 >Albert Enckell.

Originalmålning av Batoni i Kunsthistorisches Museum, Wien (Gemäldegalerie, inv. 148).

65050:655

Konstnär/tillskriven: Albert Nikolajevitj Benois (1852–1936).

Motiv: Familjepromenad i parken vid Peterhof.

Datering: 1871.

Akvarell, papper, 27 x 32 cm.

Proveniens: Jekaterina Nikolajevna Martinova, 1871 (gåva av konstnären) >? >K. E. A. Bergman.

41001:1042

Konstnär/tillskriven: Abraham van Beyren (1620–1669)/Rachel Ruysch (1664–1750), kopia efter.

Motiv: Blomsterstilleben.

Datering: 1700/1800-talet.

Olja, duk, 70,5 x 56,5 cm.

Proveniens: Köpt i början av 1920-talet i Ryssland (antikhandlare Valter Sjöberg, Helsingfors) >konsthandlare Bogomoloff, Helsingfors >Eric Idestam, 1942.

61100:465

Konstnär/tillskriven: Pavel Alexandrovitš Brjullov (1840-?).

Motiv: Hjälm.

Datering: sent 1800-tal.

Papp, 23 x 15,4 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

Deponerad på Konstmuseet Ateneum, Helsingfors.

61100:863

Konstnär/tillskriven: Ernest Borough Johnson (1866/7–1949).

Motiv: Tre knypplande kvinnor.

Datering: cirka 1900.

Olja, panel, 25 x 35 cm.

Proveniens: J. Mendelson [?], London, köpt från konstnären >? >Albert Enckell.

På baksidan: I guarantee this work to be an original by Borough Johnson. Bought directly from the Artist by me. J. Mendelson [?] 3 New […] W.C.1 London.

2013009:1 (65050:670)

Konstnär/tillskriven: F. W. Bunn (?).

Motiv: Alplandskap.

Datering: 1869.

Olja, duk, 43 x 26,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1050

Konstnär/tillskriven: Hendrick van der Burgh (1627–1664).

Motiv: Landskap.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 29,5 x 39 cm

Proveniens: Köpt i början av 1920-talet i Leningrad (antikhandlare Valter Sjöberg, Helsingfors) >konsthandlare Bogomoloff, Helsingfors >Eric Idestam, 1938.

61100:467

Konstnär/tillskriven: Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), efter.

Motiv: Ung lutspelande man.

Datering: 1700-talet?

Akvarell, ben, 11 x 11 cm.

Proveniens: Furst Demidoff, Tali gård, Viborgs landsförsamling >Eric Idestam.

Kopia efter originalmålningen i Eremitagemuseet i St. Petersburg.

61100:479

Konstnär/tillskriven: Edwaert Collier (1642–1707).

Motiv: Vanitas-stilleben.

Datering: 1661.

Olja, panel, 66 x 50 cm.

Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm >Eric Idestam, 1953.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:865

Konstnär/tillskriven: Jacques Courtois (Le Bourgignon) (1621–1776).

Motiv: Kavalleriattack.

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, 42 x 73 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:645

Konstnär/tillskriven: Gerard Dou (1613–1675), kopia efter.

Motiv: Munk i bön.

Datering: 1600/1700-talet.

Olja, duk, 31 x 25 cm.

Proveniens: Köpt i början av 1920-talet i Leningrad (antikhandlare Valter Sjöberg, Helsingfors) >konsthandlare Bogomoloff, Helsingfors >Eric Idestam, 1939.

61100:463

Konstnär/tillskriven: Jakob Dück (1600–1667).

Motiv: Ung officerare.

Datering: mitten av 1600-talet.

Olja, panel, 33 x 25 cm.

Proveniens: Christie’s, London, 1.7.1938, nr. 42 >Louis Richter, London >Eric Idestam.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:862

Konstnär/tillskriven: Richard Earlom (1743–1822).

Motiv: Havslandskap.

Datering: sent 1700-tal/tidigt 1800-tal.

Akvarell, papper, 44 x 60 cm.

Proveniens: Scheinin >Eric Idestam.

61100:483

Konstnär/tillskriven: Albert Edelfelt (1854–1905).

Motiv: Gammal man.

Datering: sent 1800-tal.

Olja, duk, mitat cm.

Proveniens: Gåva av Albert Edelfelt till konstnären - - Krijtski (Kritsky?) >Krijtskis önka >konsthandlare Solovjev [>?] >Albert Enckell.

65050:667

Konstnär/tillskriven: Maria Aleksejevna Feodorovna (1859–1934).

Motiv: Sjölandskap.

Datering: ?

Olja, pohja, 38,5 x 28,5 cm.

Proveniens: K. A. E. Bergman.

41001:1043

Konstnär/tillskriven: Frans (II) Francken (1581–1642).

Motiv: Galleriinteriör med ”ânes iconoclastes”.

Datering: tidigt 1600-tal.

Olja, panel, 53 x 70,5 cm.

Proveniens: Tyskland? >Ryssland [Volkonski/Boriatinski, Danilov/Durnovo/Vasiltšikov?] >? >Albert Enckell.

65050:650

Konstnär/tillskriven: E. Gerestov.

Motiv: Akademisk studie.

Datering: 1852.

Olja, duk, mitat cm.

Proveniens: Ryssland? >Albert Enckell.

65050:660

Konstnär/tillskriven: Luca Giordano (1623–1705), kopia efter.

Motiv: Psyches systrar förser henne med en lykta och en dolk.

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, 57,5 x 70,5 cm.

Proveniens: Dublin, Irland >Albert Enckell.

65050:657

Konstnär/tillskriven: Jean-Baptiste Greuze (1725–1805), efter.

Motiv: Grevinnan K. P. Stroganova med sin son framför en byst av greve Stroganov.

Datering: cirka 1790.

Olja, duk, 55 x 66 cm.

Proveniens: Köpt i Moskva >Albert Enckell.
65050:656

Konstnär/tillskriven: Adriaen Hanneman (1603–1671), hans ateljé.

Motiv: Wilhelm (III) (1650–1702), prins av Oranien.

Datering: cirka 1664.

Olja, duk, 83 x 66 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:647

Konstnär/tillskriven: Alexander Keirincx (1600–1652)/Jacob Gerrits Cuyp (1594–1652).

Motiv: Jaktscen.

Datering: mitten av 1600-talet.

Olja, panel, 32,5 x 52 cm.

Proveniens: Professor Botkin, Nikolai II:s livmedikus >köpt i början av 1920-talet (antikhandlare Valter Sjöberg, Helsingfors) >konsthandlare Bogomoloff, Helsingfors >Eric Idestam, 1939.

61100:459

Konstnär/tillskriven: Nicolaus Knüpfer (1603–1660).

Motiv: Judith och Holofernes.

Datering: mitten av 1600-talet.

Olja, panel, 34 x 49 cm

Proveniens: England >Strindbergs Konstsalong, Helsingfors >Albert Enckell.

65050:646

Konstnär/tillskriven: André Lanskoy (1902–1976).

Motiv: Interiör med personer.

Datering: början av 1900-talet.

Materiaali, 80 x 54 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

Deponerad på Konstmuseet Ateneum, Helsingfors.

61100:867

Konstnär/tillskriven: Johann Baptist von Lampi (1751–1830).

Motiv: Porträtt av en man (på kilramen: Кн. Бо[г]рамион Худ Лампи).

Datering: sent 1700-tal.

Olja, duk, 56 x 43 cm.

Proveniens: Ryssland? >Albert Enckell.

65050:658

Konstnär/tillskriven: N. Medem (?).

Motiv: Landskap.

Datering: 1896.

Olja, duk, 85 x 133 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1045

Konstnär/tillskriven: Paulus Moreelse (1571–1638)?

Motiv: Porträtt av en man.

Datering: cirka 1620.

Olja, panel, 52 x 37 cm.

Proveniens: Bonnelly? >Albert Enckell.

65050:648

Konstnär/tillskriven: Claes Cornelisz. Moyaert (1592–1655)/Hendrick Bloemaert (1601/2–1671), krets?

Motiv: Gammal kvinna.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 36 x 27,5 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:464

Konstnär/tillskriven: Gillis Neyts (1623–1687).

Motiv: Landskap.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 27 x 36,5 cm.

Proveniens: Gösta Stenman >skulptör [?Acke] Janson >köpt från dennes son av Eric Idestam, 1955.

61100:460

Konstnär/tillskriven: Giuseppe Nogari (1699–1763).

Motiv: Gammal kvinna.

Datering: 1700-talet.

Olja, duk, 50 x 45 cm.

Proveniens: Louis Richter, London >Eric Idestam, 1950.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:864

Konstnär/tillskriven: Jacob (I) van Oost (1607–1671), efter.

Motiv: David och Goljat.

Datering: 1800-talet? (1840?) (akademisk studie?).

Olja, duk, 92 x 74,5 cm

Proveniens: Ryssland? >Albert Enckell.
van Oosts originalmålning (1643) i Eremitagemuseet i St. Petersburg (inv. ГЭ-676).

65050:661

Konstnär/tillskriven: Antal Petzely (1891–1963).

Motiv: Man i slottsinteriör.

Datering: början av 1900-talet.
Olja, duk, 50 x 60 cm.

Proveniens: Albert Enckell, köpt i Helsingfors på 1920- eller 1930-talet?

65050:669

Konstnär/tillskriven: Ilja Repin (1844–1930).

Motiv: Heinälato.

Datering: ?

Olja, papp, 14,5 x 27,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1039

Konstnär/tillskriven: Ilja Repin (1844–1930).

Motiv: Porträtt av en kvinna.

Datering: 1915.

Akvarell, papper, 31 x 21 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1040

Konstnär/tillskriven: Ilja Repin (1844–1930).

Motiv: Kvinna på en schäslong.

Datering: ?

Tusch, papper, 30 x 20,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1041

Konstnär/tillskriven: Giulio Romano (1498–1546).

Motiv: Kavalleriattack.

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, 104 x 130 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

På baksidan: N310214-20/VI 903

650500:637

Konstnär/tillskriven: Félicien Rops (1833–1898), inv., Antoine Bertrand (1823–18??).

Motiv: Kvinna med svart hatt.

Datering: sent 1800-tal.

Etsning, papper, MITAT cm.

Proveniens: Eric Idestam.

Deponerad på Konstmuseet Ateneum, Helsingfors.

61100:866

Konstnär/tillskriven: Giuseppe Ruoppolo (1600–1659).

Motiv: Stilleben med frukter och en apa.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 95 x 130 cm.

Proveniens: England >Louis Richter, London >Eric Idestam 1939.

61100:470

Konstnär/tillskriven: Karl Borromäus Andreas Ruthart (1630–1680).

Motiv: Stridande vargar och hundar.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 72,5 x 96 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:462

Konstnär/tillskriven: Konstantin Apollonovitj Savitski (1844–1905)?

Motiv: Gammal man.

Datering: sent 1800-tal.

Olja, duk, 52 x 36 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:664

Konstnär/tillskriven: Gottfried Schalken (1643–1706).

Motiv: Person tändande en lykta.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 52 x 38 cm.

Proveniens: Affärsmannen baron Nikolai Jegorovitj Wrangell, St. Petersburg >Torsten Stjernschantz, Helsingfors, köpt från Wrangell i Leningrad år 1917 >Eric Idestam, 1939.

61100:472

Konstnär/tillskriven: Christian Georg Schütz (II) (1758–1828).

Motiv: Rein vid Schaffhausen.

Datering: 1787.

Olja, panel, 37 x 50,5 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:653

Konstnär/tillskriven: Frans Fredrik Sedmigradsky (1783–1853), efter Rembrandt.

Motiv: Rembrandts självporträtt.

Datering: 1828.

Pastell, papper, 60 x 50 cm.

Proveniens: Konsthandlare Ivar Hörhammer, Helsingfors >Eric Idestam, 1945.

Rembrandts original (cirka 1639) i Galleria degli Uffizi, Florens.

61100:484

Konstnär/tillskriven: V. Sekov (?).

Motiv: Porträtt av en kvinna (på baksidan: Княгина Орлова).

Datering: cirka 1850.

Olja, duk, 20,5 x 16 cm.

Proveniens: Ryssland? >K. E. A. Bergman.

41001:1033

Konstnär/tillskriven: Ivan Ivanovitj Šiškin (1832–1898).

Motiv: Skogslandskap.

Datering: 1892.

Olja, duk, 29 x 38 cm.

Proveniens: Ryssland? >K. E. A. Bergman.

41001:1044

Konstnär/tillskriven: Vasilij Sergejevitj Smirnov (1858–1890)?

Motiv: Apollo och en flodgud, akademisk studie?

Datering: sent 1800-tal.

Olja, duk, 75 x 59 cm.

Proveniens: Ryssland? >Albert Enckell.

65050:659

Konstnär/tillskriven: Pieter Mulier (II), il cavalier Tempesta (1637–1701).

Motiv: Haveri.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 68 x 79 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:466

Konstnär/tillskriven: Pieter Mulier (II), il cavalier Tempesta (1637–1701).

Motiv: Sjölandskap.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 85 x 155 cm (oval).

Proveniens: Konsthandlare Ivar Hörhammer, Helsingfors >Eric Idestam, 1953.

61100:473

Konstnär/tillskriven: Lucas van Uden (1595–1673).

Motiv: Landskap.

Datering: 1648.

Olja, duk, 83 x 137 cm.

Proveniens: Louis Richter, London >Eric Idestam, 1953.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:859

Konstnär/tillskriven: Alonso Vázquez (k. 1637).

Motiv: Stilleben.

Datering: 1600/1700-talet.

Olja, duk, 100 x 120 cm.

Proveniens: England >Louis Richter, London 1939 >konsthandlare Ivar Hörhammer, Helsingfors >Eric Idestam, 1947.

61100:469

Konstnär/tillskriven: Esaias van de Velde (1590–1630), efter.

Motiv: Landskap.

Datering: 1600-talet.

Olja, panel, 45 x 98,5 cm

Proveniens: Strindbergs Konstsalong, Helsingfors >Eric Idestam, 1953.

61100:471

Konstnär/tillskriven: Jan Jansz. van de Velde (1620–1660), kopia efter.

Motiv: Stilleben.

Datering: 1700/1800-talet.

Olja, duk, 19 x 26,5 cm.

Proveniens: Louis Richter, London >Eric Idestam, 1953.

61100:468

Konstnär/tillskriven: Johann Rottenhammar (1564–1623).

Motiv: “Dygdens triumf”.

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, 43 x 34,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1037

Konstnär/tillskriven: Vasilij Vereštšagin (1842–1904).

Motiv: Militärläger.

Datering: 1800-luvun jälkpuoli.

Olja, duk, 34 x 70,5 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:482

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Porträtt av en man.

Datering: 1826–1850.

Olja, duk, 37 x 44,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1034

Konstnär/tillskriven: okänd (tysk).

Motiv: Porträtt av Hans Dietrich Löffelholz von Kolberg.

Datering: 1561.

Olja, koppar, 11 x 17,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1035

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Miniatyrporträtt av en man.

Datering: ?

Olja, panel, diam. 8,2 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1036

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Noaks berusning.

Datering: 1800-talet?

Olja, panel, 26 x 47 cm.

Proveniens: Konsthandlare (?) A. Fedorov >K. E. A. Bergman.

41001:1038

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Stallinteriör.

Datering: 1800-talet.

Olja, duk, 36 x 44 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1046

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Människor klädda i antik stil.

Datering: ?

Olja, duk, 40 x 52 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1048

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Landskap.

Datering: 1800-talet.

Olja, panel, 21 x 25,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1049

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Landskap.

Datering: 1800-talet?

Olja, panel, 21 x 25,5 cm.

Proveniens: K. E. A. Bergman.

41001:1049

Konstnär/tillskriven: okänd (fransk?).

Motiv: Porträtt av en man.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 54,5 x 39,5 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:461

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Ung flicka.

Datering: 1700-talet.

Olja, duk, 35,5 x 30,5 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:477

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Landskap.

Datering: 1600-talet.

Olja, ben, fäst på panel, 5,5 x 11 cm.

Panel från en dörr eller låda i ett kabinettskåp.

Proveniens: Ryssland >antikhandlare Valter Sjöberg, Helsingfors, i början av 1920-talet >konsthandlare Bogomoloff, Helsingfors >Eric Idestam, 1938.

61100:478

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: En vit hund sittande på en blå kudde.

Datering: cirka 1800?

Pastell, papper, cirka 18 x 23 cm.

Proveniens: Nobels auktion [Emanuel Nobel, St. Petersburg?] >antikhandlare >Eric Idestam, 1955.

61100:480

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Leda och svanen.

Datering: sent 1700-tal?

Pastell, papper, 32 x 40,5 cm.

Proveniens: Eric Idestam.

61100:481

Konstnär/tillskriven: okänd (holländsk?).

Motiv: Trompe l’oeil.

Datering: 1600-talet.

Olja, duk, 52 x 53 cm.

Proveniens: Strindbergs Konstsalong, Helsingfors >Eric Idestam, 1953.

Deponerad på Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors.

61100:861

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Korsfästelse.

Datering: 1500-talet.

Olja, panel, 106 x 84 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:636

Konstnär/tillskriven: okänd (efter Bassano?).

Motiv: Herde.

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, 60 x 71 cm.

Proveniens: Konsthandel i St. Petersburg >Albert Enckell.

65050:638

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Adam (motstycke till 65050:640).

Datering: 1600-talet?

Olja, duk, 115 x 100 cm.

Proveniens: ”Från ett palats i Ryssland” >”vandrande konsthandlare”, Ryssland? >Albert Enckell, 1919.

65050:639

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Eva (motstycke till 65050:639).

Datering: 1600-talet?

Olja, duk, 115 x 100 cm.

Proveniens: ”Från ett palats i Ryssland” >”vandrande konsthandlare”, Ryssland? >Albert Enckell, 1919.

65050:640

Konstnär/tillskriven: okänd (italiensk?).

Motiv: Man med en spjut.

Datering: 1600-talet?

Olja, duk, mitat cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:642

Konstnär/tillskriven: okänd (spansk?).

Motiv: En man.

Datering: 1600-talet?

Olja, duk, 102 x 87 cm

Proveniens: Albert Enckell.

65050:643

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: “Elysium”.

Datering: 1700-talet?

Olja, panel, 48 x 64 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:644

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Salomos dom.

Datering: 1600-talet?

Olja, duk, mitat cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:649

Konstnär/tillskriven: okänd (rysk).

Motiv: Kristi törnekröning.

Datering: 1700-talet?

Olja? Panel, 48 x 28 cm.

Proveniens: Ryssland >Albert Enckell.

65050:651

Konstnär/tillskriven: okänd (rysk).

Motiv: Porträtt av en kvinna.

Datering: sent 1700-tal.

Olja, duk, 69 x 52,5 cm.

Proveniens: Ryssland? >Albert Enckell.

65050:652

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Man med vinglas.

Datering: 1700-talet?

Olja, mässing, 26 x 18 cm.

Proveniens: St. Petersburg >Albert Enckell.

65050:654

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: ”Barnamordet i Betlehem”?

Datering: ?

Olja, duk, 37,5 x 29 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:663

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Porträtt av en munk.

Datering: ?

Olja, duk, 44 x 35 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:665

Konstnär/tillskriven: okänd.

Motiv: Heliga Varvara?

Datering: 1700-talet?

Olja, duk, fäst på panel, 26 x 21,5 cm.

Proveniens: Albert Enckell.

65050:666