Utställningen i Fängelset

Öppet idag 10—16
1.6.2020 10:00 — 31.8.2021 17:00

Utställningen i Fängelset presenterar rum, celler och föremål som talar sitt tydliga språk om vardagen i ett fängelse. En ingång finns på bottenvåningen, där bland annat specialceller, fångarnas bastu och ett klädförråd finns. Huvudutställningen i fängelsemuseet finns på första våningen, med 17 celler med olika säregenheter inom fängelselivet samt biljettförsäljningen och fängelsets ursprungliga kansli. På andra våningen finns bland annat ljudinstallationer, sjuksköterskans rum och varierande utställningar. Fängelsets utställning fortsätter ut på gården, där bland annat rester av stängslet till promenadgården, även kallad ”kakku” (kakan), finns.

Bottenvåningen eller markplanet

Markplanet är våningen dit fångar som anlände till Fängelset fördes först. Fångarna anlände till fängelset på tre olika sätt: antingen genom att anmäla sig själva vid fängelseportarna, med fångtransport från ett annat fängelse eller med poliseskort. Fångarna klev in i byggnaden genom gaveldörren och anlände till ankomsthallen på markplanet. På markplanet finns bland annat ett klädförråd, ett förråd för civilkläder, en bastu, specialceller, en cell för rädda fångar och ett fängselförråd.

Våning 1

Den största delen av museets utställning finns på första våningen i fängelsebyggnaden. I gallerikorridoren kan man kika in i Fängelsets administrativa rum, celler för fångar som avtjänat olika straff och olika typer av föremål som hörde till fängelselivet, bland annat en likkista och en hink för saltströmming. Där finns även installationer och celler inredda enligt olika tidsperioder.

Våning 2

På fängelsebyggnadens andra våning finns ett viktigt administrativt rum, nämligen sjuksköterskans rum. En heltidsanställd sjuksköterska bar ansvaret för fångarnas primärvård. Akut insjuknade skickades till mottagningen genast på morgonen. Nödvändiga mediciner delades ut till cellerna eller hämtades från sjuksköterskans rum. En gång i veckan kunde fångarna träffa en läkare, psykiater eller tandläkare. Rummet ser ut som det gjorde på 1990-talet.

På andra våningen finns även en ljudinstallation. Dessutom finns ett rum för varierande utställningar där.

Fängelsegården

”Kakan”

På Fängelsets gård har inhägnaden till promenadgården tidigare funnits. På finska kallades gården för ”kakku”, det vill säga ”kakan”. Promenadgårdarna var cirkel- eller halvcirkelformade täta inhägnader, som med hjälp av mellanväggar delats in i sektioner. Uppifrån sett såg de ut som uppskurna kakor. På promenadgården kunde varje fånge vistas i sin egen sektion. På så sätt kunde man skilja åt olika fånggrupper under utevistelsen och förhindra kontakt mellan fångarna. Från tornet i mitten höll en vakt ett öga på fångarna. En del fångar gick av och an i sin sektion, andra gymnastiserade, och en del bara stod där eller rökte. Promenadgården revs i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet för att ge plats åt utbyggnaden av byggnaden med arbetsrum, men tack vare stenläggningen på marken kan man fortfarande se var inhägnaden har funnits.

Fängelsets rastgård

Från och med slutet av 1960-talet fanns fängelsets rastgård på den här platsen. På bänkar längs områdets utkanter satt fångarna utomhus, och längs muren gick en stig som trampats upp av fångarnas fötter. Volleyboll var populärt ända till slutet av 1970-talet, och på gården spelades även matcher mellan fångarna och personalen. Dessutom kastade man pil och ringar på gården. Fångarna fick vistas utomhus från en halv till en timme varje dag. Det var frivilligt att gå ut, och vädret har inverkat på antalet fångar som vistats utomhus.

Stolparna till volleybollnätet står fortfarande kvar på gården. De gröna kurerna var för vakterna, en användes tills fängelseverksamheten upphörde.